Жусуп Абдрахмановдун өмүрүндөгү айрым урунттуу учурлары

 Кыргыз элинин тарыхында Совет доору (1917-1991) өзгөчө баскыч экени шексиз. Бул мезгилди кыргыздар өзүнүн өчүп бараткан мамлекеттүүлүгүнүн отун кайра тутантып, байыркыдан келе жаткан кыргыз...

Иманалы Айдарбеков – Кыргызстанда  Советтик улуттук мамлекетин уюштуруучуларынын бири

      Кыргызстанда  Советтик улуттук мамлекетин уюштуруучуларынын бири Иманалы Айдарбеков элибиздин тарыхына зор салым кошкон залкар инсандарыбыздын катарындагы “чыгаан мамлекеттик жана коомдук ишмер” экендиги талашсыз. Иманалы...

Садык Шерниязов «Манасты» тартат…

ЖК депутаты, «Айтыш» коомдук уюмунун негиздөөчүсү Садык Шерниязов аз күн мурун “Манас” эпосун көркөм фильм кылып тарта турганын жар салды. Ал киного кете турган...

Самаковдун Япониядагы сапары тарыхты тактайт…

Карганбек Самаков кыргыз –япон тарыхындагы унутта калган бир окуя тууралуу кызык кеп айтты. Бул эки өлкөнүн достук мамилесиндеги жагымдуу факт катары мындан ары да...

Орто Азия Амазонкалары

 (Аялдар Орто Азия элдеринин XVII-XIX кылымдардагы коомдук-саясий турмушунда) Европанын так чордонунда орун алган Копенгаген шаарында 1910-жылдын 8-мартында болуп өткөн экинчи дүйнөлүк аялдардын конгрессинде расмий түрдө...

Кең пейил баатыр — Жайыл хан

  Жайыл баатыр болгондо, хан атакка конгондо!              Жайыл баатыр Коңурбай уулу жашаган  мезгил XVIII кылым экендиги белгилүү. Ошол учур тыштан келген душмандар менен күрөш -...

Ысык-Көлдөгү калмактар кыргыз болуп калышкан…

   Көпчүлүк Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Таш-Кыя, Челпек, Бурма-Суу деген биринин артынан бири эле чиркелишкен айылдарда жана Бөрү-Баш айылында калмак улутунун өкүлдөрү жашайт деп...

Ормон хан доору – кыргыз тарыхындагы маанилүү мезгил

Эң оболу, Ормон кыргыз коомчулугуна даңкы чыккан тектүү ата-бабанын нарктуу жолун жолдогон, XIX кылымдын биринчи жарымында бытырандылыктын азабын тартып жаткан кыргыз элинин башын кайрадан...

КЫРГЫЗДАРДЫН ЖУҢГАРЛАРГА КАРШЫ КҮРӨШҮ

XV к. ойроттордун өз алдынча хандыгы түзүлгөн. XVI к. аяк ченинде ойроттор күчөп, (тыргоот, дэрбөт, хошут, чоростордон турган) «Дөрбөн ойрот» («төрт ойрот» ) союзун түзүшкөн. XVII-XVIII кк....

Жетеңди таанысаң жеңиш сеники!

«Ата» деген сөз - Адам Атадан бери келе жатса керек. Байыркы кыргыздар “7” атасын ыйык тутушкан. Айбанаттын деле, адамдын деле сөөк мүчөлөрүн  жетиге бөлүп...