Негизги Теги маанилүү

Тег: маанилүү

Кара курсакты айбан деле толтурат. Дил көйгөйүнчү?!

   Азыр биздин мамлекетти экономикалык кризис басып турганы менен кара курсак менен көроокат тарабындагы абал анчалык деле жаман эмес. Эркиндик алдык деп кудуңдаган алгачкы жылдары...

Ренат Исмаилов; “Таш чайнар” экөөбүздүн мамилебиз келишпей койду, себеби…”

  Ысык-Көлдө Ренат Исмаилов деген жигит он кичи автобусту чиркештирип 30 мертге чейин сүйрөп, көпчүлүктү таң калтырып, аты алыска угула баштаган эле.  Жашы он тогуздагы...

Оорулуу күйөөсүн, 9 баласын жалгыз баккан баатыр эне баяны

Кабарчылык турмушта ар түркүн кишиге жолугуп, түрдүү тагдырларды көрөсүң. Алардын арасында байы, кедейи, дудугу, чечени, оозу менен орок оргону, чоң иштерди бүтүрүп койгону, хан...

   КМШнын криматалыгы   “Шакро Молодой”… (Фото+видео)

Заха́рий (Заха́р, Заха́ри) Кня́зевич Калашо́в – аттуу “мыйзамдагы ууру”  бүт дүйнө жүзүнө кеңири таанымал инсан десем жаңылышпайм. Каймана аты “Шакро молодой”. 1953-жылы 20-мартта Грузиянын...

       Бул күндөр да өтөөр… (фото+видео)

     Акыркы учурда, эмне үчүн деген суроо көбөйүп кетти. Мени да ушул суроо түйшөлтчү болду. Эмне үчүн сөзгө жооп айтыш үчүн жалганды чындыктай туу...

Ормон хан доору – кыргыз тарыхындагы маанилүү мезгил

Эң оболу, Ормон кыргыз коомчулугуна даңкы чыккан тектүү ата-бабанын нарктуу жолун жолдогон, XIX кылымдын биринчи жарымында бытырандылыктын азабын тартып жаткан кыргыз элинин башын кайрадан...

КЫРГЫЗДАРДЫН ЖУҢГАРЛАРГА КАРШЫ КҮРӨШҮ

XV к. ойроттордун өз алдынча хандыгы түзүлгөн. XVI к. аяк ченинде ойроттор күчөп, (тыргоот, дэрбөт, хошут, чоростордон турган) «Дөрбөн ойрот» («төрт ойрот» ) союзун түзүшкөн. XVII-XVIII кк....

Каган Барс Бек — кыргыз мамлекет башчысы

Кыргыз элинин, жазылма булакта алгач эскертилгенден берки 2200 жылдан ашуун тарыхында,  эгемендүү улуттук мамлекетинин өнүгүш таажырыйбасы өтө маанилүү жагдайы экендиги талашсыз. Кыргыз эли замандын...

Карга акенин миң санаты

Просмотреть запись (1718-1828) Улуу кыргыз элинде аңтаңдап адашууну билбеген, сүйлөгөнү санат, жашоосу өрнөк нечендеген даанышмандар, сансыз ааламатта, тоо жылып бар жатса да...