Негизги Теги кенен

Тег: кенен

         Кадам ушул: Кыргызсың, андыктан пейилиң кең болсун, көлдүгүм

Атаганат, бизди бушайманга салып турган, өзүбүздүкүболуп, бирок, өзүбүзгө баш бербей турган, анан да адамды адам кылган «пейил» деген маани, нерсе, түшүнүк бар. Бөтөнчө, кыргыз...