КАРА КЫРГЫЗ ХАНДЫГЫ БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН СУБЪЕКТИСИ (XVIII-XIX...

Кыргыз элинин XVIII-XIX кылымдар мезгилиндеги мамлекетинин ахывалы тарыхыбыздагы бүдөмүк сууроолордун бири. Советтик тарыхнаамада көпчүлүк элдердин мамлекетинин тарыхына үстүртөн мамиле жасалгандыктан, бул жагдай негизинен  ачыкталбаган. Анын үстүнө,...

Тамырыӊ тарыхта: ...

Санжырада Кубат бий Кубат хан деп да аталып жүрөт. Мына ушундан улам Кубат бий чын эле хан болгонбу деген ой пайда болот. Салт боюнча...

Улуу Жеңишти СССРдин ар бир үй-бүлөсү жакындаткан. Сапаралиев Бекиштин үй-бүлөсүнүн...

Экинчи Дүйнөлүк согуш (1939-1945-жж.) мезгилинде  СССР дын 1941-1945 – жылдарда ага катышышы Улуу Ата Мекендик согуш аталаары белгилүү. Ошол  учурунда Кыргыз ССР...

Кыргызстан эрктүү уулун түбөлүк сапарга узатты (видео)

“Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө Болот Шердин орду эбегейсиз чоң. Бул боюнча китептер, иликтөөлөр болот деп ишенем. Болоттун өзү менен 2000-жылы депутат болгон кезде...

Кыргыздын кырааны Болот Шер дүйнө салды-Видео

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болотбек Шерниязов 61 жаш курагында дүйнө салды. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук...

Садыр аке Жолболду уулу жана анын урпактары архивдик документтердин даректеринде

          Кереметтүү Кыргызстандын бермети деп эсептелген ыйык Ысык-Көлүбүздүн күнгөй чыгыш тарабында жайгашкан Кожояр айылынын чет жакасында кан жолдун алды жагындагы бурулушта көк күмбөз ар бир...

“НАЙЗА САЙЫШ” САЛТТУУ ӨНӨРҮНҮН БОРБОРДУК АЗИЯ КӨЧМӨНДӨРҮНҮН ТУРМУШУНДАГЫ ОРДУ:...

Айкөл Манас хан менен калмак  Конурбай баатырдын «найза сайыш»  - эрөөлү. Т. Герцендин гравюрасы. Борбордук Азиядагы элдердин арасында...

МУРАС СӨЗ: ТОГУЗ САНАТ

 I. АВАЛЫ ТЕК. (Эл – тегинен, кас – кебинен). Библияда: авалы Сөз, анан Сөз Кудайдын оозунда (пейилинде), анан Кудай болгон делинет. «Сөз» дегени Ой…...

Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согушта: цифралар жана фактылар

1941-жылдын башында өлкөнүн элинин саны, баалоо боюнча, 1946-жылдын башына карата 1 млн. 457 миң адамга чейин кыскаруу менен 1 млн. 588 миң...

Фашисттердин 16 гранатсын тосуп, 17чи граната колунда жарылган Акун Садырбаевге Советтер...

Окурмандардын эсине: Бул маалыматты мен жаӊылбасам 2012-жылдары жазсам керек эле. Эми Улуу Жеӊиш 75 жылдыгына арнап, кайрадан бир аз толуктоо менен жарыялап...