Акыркы учурда айласын таппай, «атыӊ чыкпаса жер өрттө» — деген сөздүн өтөсүнө чыккысы келген кемпайлар көп чыгып, кыргыз коомчулугун жакшы эмес жолго үгүттөөгө аракет кылып жатышат. Алардын аттарын атпай журт жакшы билет. Эми элге жаӊылык ачкысы келген 19 жаштагы Асылбек кызы Зере деген чыгыптыр. Ал бат эле атактуу болгусу келип, ыйман-адебин жыйыштырып коюп,  ич кийимчен, тактап айтканда мамаккапчан клипке тартылып, ырдаган экен. Мындай күрүнүш биздин элге жат болуп келгени ырас. Бул кыздын өзүнүн айтуусунда   «Кыз» деген чыграмасы менен кыздар өздөрү каалагандай жүрүүгө болот деген ойду бергиси келген экен.  Ырдын сөздөрү деле тантык. Маани деле жок… Эмне демекчибиз, акылы «айды чапчыган» бул кызды ата-энеси тыйып, «Кызга кырк үйдөн тыюу» деген кепти мээсине куюп коюшар. Ыймандуу кыз мамаккапчан эл алдына чыгып, муелоп ырдабайт…