“Азаттык” демократиялык партиясы” саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Эльмира Джумалиева эмне үчүн аталган партияны тандап алганы тууралуу пикирин бөлүштү.

«Урматтуу талапкерлер! Мен эмнеге “Азаттык” партиясын тандадым?
Биринчиден, партиянын негизги багыты, программасы жакты. Курулай сөз, убада берүүгө каршы. Кудай буйруп парламентке өтүп калсак, биз аткара алчу иш-чаралар камтылган.

Экинчиден, ал программалардын аткарылышынын механизмдерин билген билимдүү, кесипкөйлөр топтолгон. Айтканы менен жасаганы дал келген, элдин ишенимин актай ала турган инсандар.

Үчүнчүдөн, партиянын курамы тажрыйбасы мол, эли-журтка ак кызматы менен таанылган, иштин көзүн билген улуу муундун өкүлдөрү, талыкпай иштей ала турган иш билги орто муун, креативдүү, идеяга бай жаш уул-кыздардан турган команда чогулган.

Партияда ар тармактын өкүлдөрү топтолгон. Коомдун агаруучулары эсептелген мугалимдер, илимий кызматкерлер, экономикабыздын акыбалын оңдой ала турган күчтүү экономисттер, укук коргоо органдарында эмгектенген юристтер, кыргыз маданиятынын өкүлдөрү, бышыктап айтканда кайсыл ишти жасабасын майын чыгара жасаган эптүүлөр бар!
Эгерде эл ишенип бизди колдоп берсе биз Сиздердин ишеничти сөзсүз актайбыз»,-деди Эльмира Джумалиева.

Эскерте кетсек, 28-ноябрда Жогорку Кеңешке шайлоо болот. “Азаттык” саясий партиясы шайлоо тизмесинде №10 катар номери менен катышууда.Эльмира Джумалиева үчүн партиянын тизмесинде 12-номер менен добуш берсеңиз болот. 

Эльмира Джумалиеванын ырлары:

Кыргыз элиме кайрылуу

Ынтымакты сактабай биз бөлүндүк,
Бийлик үчүн бири бирибизге жек көрүндүк.
Ынтымакка чакырып мен кайрылам,
Жүрөк ооруп, калбай барат эч айлам.

Атаандашуу кыргыз элде болбосун,
Бейкутчулук эл-жериме орносун.
Добулбасын дүңгүрөтүп жашоодо,
Манас ата, бабаларым колдосун.

Оо элим, өз ара от чачпайлычы,
Бирибизди бирибиз барктайлычы.
Чабылып, чачылып бөлүнбөстөн,
Жерибиздин бүтүндүгүн сактайлычы.

Акылга келеличи кыргыз элим,
Өрттөнбөсүн бекеринен кыргыз жериң.
Миң өлчөп бир кесели турмуш жибин,
Жакшылыкка дүңгүрөсүн кыргыз жериң.

Төгүлбөсүн эли-журттун көз жашы,
Аман болсун ар бир жаран керт башы.
Ынтымакты ачуу менен алмашпай,
Бир пикирге келеличи ылайым.

Эли-журтум бузулбасын түндүгүң,
Сынбасынчы кармап турган түркүгүң.
Чачылбасын, чарпылбасын кыргызым,
Жанып турсун жарык чачып күн-түнүң.

Эртеңкисин ойлойлучу өлкөнүн,
Жаракасы такыр эле кетпесин.
Муундарга калтыралы мураска,
Бир бололу сыноо болгон убакта.

Эли бейбаш деген кепке калбайлы,
Чатак ишке деги эле барбайлы.
Ынсап берип кары-жашка балдарга,
Акыл айтып, арам сөздү талдайлы.

Мазак болуп башка элге калбайлы,
Урпактарга ынтымакты каалайлы.
Бирге болуп, бир жеңден кол чыгарып,
Ырашкерлик жакшылыкты каалайлы.

Атаандашуу кыргыз элде болбосун,
Бейкут жашоо түбөлүктүү орносун.
Дүңгүрөтүп асабасын көтөрүп,
Кыргызымды бабам Манас колдосун.

Ынтымакты сактабай биз бөлүнүп,
Тарыхта биз калбайлы жек көрүнүп.
Ошондуктан токтотолу оюнду,
Ак таң болуп аталычы сөгүлүп.

Пейилиңди кыргыз элим сактагын,
Бири-бириң эли журтуң барктагын.
Суранаарым сактагыла бир гана,
Курал кылып жазыксызды чаппагын.

Эне сүйүүсү

Эмне мынча энелерди
сагынам,
Биз жаралдык энелердин
канынан.
Бассам-турсам жүрөгүмдө
сактаган,
Ушул ырды мен силерге
арнагам.

Асмандагы сен айымсың
энекем,
Бу жашоого өмүр улап бир
келген.
Көңүлүмдү кубандырат сен
барың,
Атып турсун аппак болуп миң
таңың.

Энелерди кымбат көрөм
баарынан,
Бейиш дагы энелерден
жаралган.
Өмүр менен жашоо деп бил
аларды,
Анткени сен жараласың
энелердин канынан.

Бул жашоодо толгон айдай
сүйүүсү,
Сүйүүсү жок жарык чачпайт
үй ичи.
Бардык сүйүү өзгөрүлөт
турмушта,
Кала берет жалгыз эне
сүйүүсү.


Замана кантип баратат?

Академик болом деп,
Илимдүүлөр умтулду.
Татыктуулар чектелип,
Абийир калды тепселип.

Айталбай күйүп жалындап,
Жүрөктөр турду жабыркап.
Таанышы менен жеңишти,
Татыксыз жандар келишти.

Улуулар калыс болбоду,
Ойлонуп дагы койбоду.
Замана кантип баратат,
Кыйындары кордолду.

Элине эмгек кылбаган,
Илимге көңүл бурбаган.
Түркөйлөр чыкты учурда,
Илимпоз атты булгаган.

1 нуска, 25.11.2021-жыл, “Азаттык” демократиялык партиясы” саясий партиясы тапшырык берген.

“Азаттык” демократиялык партиясы” саясий партиясынын шайлоо фондунун каражатынан партиянын каржы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Токтосунова Гүлира Базаровна тарабынан төлөндү.
(03.09.2021-жылдагы №34 каттоо күбөлүгү) 

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here