Беш акылман токойдо баратып,бир мезгилде адашып кетишет экен. Анда биринчи акылман: “Мен сол тарапка барайын-ички туйгум(интуиция) ушул тарапка тартып жатат”,- дейт. Экинчиси болсо: “Мен оң тарапка жол тартайын,бекеринен “оң” деген сөз “туура” дегенди билдирбесе керек”,- деп чечим кылат. Үчүнчүсү өз кезегинде: “Мен артка кайтайын-биз ошол тараптан келдик,демек ушул тарап менен бассам-сөзсүз токойдон чыгам”,- дейт экен. Төртүнчү олуя киши: “Мен алдыны карай баса берейинчи,акыры токойдун бүткөн жеринен чыгам” ,-деп чечет. Анда бешинчи акылман: “Силер баарыңар туура эмес нерсени тандадыңар.Мындан да жакшы ыкма бар.Мени күтүп тургула”,-деп эң бийик дарактын чокусуна чыгат.Ал даракка чыкканча калган акылмандар төрт тарапка тарап кетишет.Дарак үстүнө чыккан соң,ал элден мурун токойдон чыгуу үчүн кайсыл жол менен басууну даана байкайт.Бул бийиктиктен төрт акылмандын кимиси биринчи,экинчи же акыркы болуп келүүсүн да божомолдосо болот эле.Ал бул бийиктикке чыгуу менен көйгөйдү оңой эле жеңип койду.Акылман баарын туура кылганын билчүү.Калгандары болсо аны уккан жок.Анткени,ал чыныгы акылман эле! Бирок бул окуянын аягы эмес,себеби….. Ал адашты….! Баары туура жолду тандашкан! Сол тарапка кеткен биринчи акылман токойдо адашып,жапайы жырткычтар менен да бир топко салгылашып, курсагы ач болуп абдан кыйналат.Бирок ал токойдо тирүү калууну абдан жакшы өздөштүрүп,өз тажрыйбасы менен көп адамдарга пайда берет. Оң тарапка кеткен акылман каракчылардын колуна түшүп калат.Алар аны тоногон соң,өз тобуна кошулуп каракчы болууга мажбур кылышат.Бирок арадан бир топ убакыт өткөн соң акылман алардын жүрөгүндө эки улуу -Боорукерлик жана Адамгерчилик сезимин жарата алат.Алар чын ыкласы менен тообо кылышып,акылман өткөн соң анын жолун улап,өздөрү да чыгаан даанышман болушат. Артка кайткан акылман киши болсо,өзүнүн басып өткөн изи менен токой аркылуу өтчүү жол салат.Мындан кийин токойго келген адам,адашпай ушул жол менен басканга мүмкүнчүлүк жаралат. Алдыны карай умтулган акылман болсо,буга чейин Адам баласынын буту баспаган жерлерди ачат.Ал укмуштуудай жерлердин жаныбарларын жана дары-чөптөрүн адамдарга көрсөтө алды. Ал эми даракка чыгып кеткен акылман көйгөйлөрдү абдан тез чечүү боюнча адис болуп калат.Кимде-ким кыйналганда дароо ага кайрылаар эле.Балким бул ыкма адамды өнүктүрбөсө да,бирок маселени тез чечкенге жардам берчүү. Демек беш акылман кишинин ар бири өз милдетин так аткарды. БААРЫНАН МУРУН БИЙИКТИККЕ ЧЫГЫП,ЭҢ КЫСКА ЖОЛДУ КӨРҮҮНҮ ҮЙРӨН! АР БИР ИНСАНГА ӨЗ ЖОЛУ МЕНЕН БАСУУГА УРУКСАТ БЕРГЕНДИ ҮЙРӨН! АР БИР ЭЛЕ ИНСАНДЫ АКЫЛМАНДАЙ КАБЫЛ АЛГАНГА ҮЙРӨН,АНТКЕНИ АР БИР ТАНДАЛГАН ЖОЛ УРМАТТООГО ТАТЫКТУУ. ЖАНА….. ЭЧ КАЧАН КЫСКА ОЙЛУУ БОЛБОСТОН.

ТЫЯНАК ЧЫГАРУУГА ШАШПА!

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here