Жаңы Конституциянын кыргыз тилиндеги долбоорунда бир эле адам бир жолу беш жылга президент боло алары жазылган. Ал эми расмий тилде (орусча) эки мөөнөткө шайлана аларын жазышкан. 2010-жылы кабыл алынган Конституцияда мамлекет башчы алты жылдык мөөнөткө бир эле жолу шайланууга укуктуу болуп эсептелет.

Долбоордун кыргыз тилиндеги версиясы:

57-берене

  1. Президент Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 5 жылга шайланат (Президент избирается гражданами Кыргызстана на пять лет).
  2. Бир эле адам эки жолу президент болуп шайлана албайт (Один и тот же человек не может быть избран президентом два раза).

Долбоордун расмий тилдеги версиясы:

  1. Президент избирается на 5 лет гражданами Кыргызстана.
  2. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух сроков.

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here