Рамазан — сүйүнүчүм, урматым!

Таңкы супа… ооз бекийт азанда,
Кубанычтар турат күтүп катарда…
Рамазан, Рамазан ыйык ай,
Бүтпөс тема рахаты жазарга.

Орозо тут напси, эркиңди сынаaрга,
Орозо тут азгырыкты тыярга.
Отуз күндүк сыноо берген бир жылда,
Миң мактоолор, миң даңктоолор Кудайга!

Орозо тут, мейли кыйнал, ачыккын,
Орозо тут, барга, жокко машыккын.
Бул дүйнөнүн кожоюну сен эмес,
Баркын билгин суунун, нандын, азыктын.

Уттурбагын бурадарым учурдан,
Орозоңуз кабыл болсун тутулган.
Сыноолордон сынбай өткөн эрки бек,
Таазим сага Кудай момун мусулман.

Кайран кездер сени таппай кечиккен,
Оо Жараткан жүргөм тозок кечип мен.
Рамазан — сүйүнүчүм, урматым,
Мен бактылуу сени менен кезиккен.
Зайырбек Ажыматов

АМАН БОЛЧУ, КЫРГЫЗСТАН!

Кагылайын Кыргызстан, кагылайын,
Кайраттанып карууңду жаңылагын.
Каным, жаным дартыңа шыпаа болсо,
Канатыңды сун мага, дарылайын.

Өлбө өлкөм, балапан жаш чагыңда,
Өлөлү биз калганча арт жагыңда.
Уялаштар, аздектеп карегиңдей,
Урпактарга мекенди сактагыла.

Жара тартар бөрү көп жан-жагыңда,
Жүк бар билем опол тоо ай далыңда.
Элди ая, керемет Кыргызстаным,
Эссиз чыкты бектериң, хандарың да

Жүрөгүңдү жебедей көзөп өттүк,
Жүдөө кылдык, өйдө-ылдый көмөлөттүк.
Мыскыл кылып душманга бул доордо,
Мырза болчуң, биз сени чөгөлөттүк..

Ынтымаксыз күчтөрдөн арыдыңбы,
Ыйлап турам, өчүрбө жарыгыңды.
Ала-Тоом, биз сени жыргатпадык,
Аңкаябыз билбестен кадырыңды.

Айланайын, Кыргызстан, айланайын,
Аска – тооңду кучактап аймалайын.
Өчө көрбө, картадан өчө көрбө,
Катарын түк бузбасын тамгаларың.

Бүтүн болуп дайыма турууң керек,
А мен сага ырымды сунуум керек.
Бизди кечир, Ата журт, аман болсоң,
Бир доордо сен күткөн муун келет.

Зайырбек Ажыматов

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here