С.Ш.Жээнбековго.

Урматтуу Сооронбай Шарипович!

Ушул жылдын 17-декабрында кыргыз элинин даңктуу уулу Ахматбек Сүттүбаевич Сүйүмбаевдин туулган күнүнѳ 100 жыл толот. Анын бул улуттук маанидеги юбилейи совет элинин Улуу Ата Мекендик согуштагы Улуу Жеңишинин 75 жылдыгына тушма-туш келип жатат.

1939-жылы А.С.Сүйүмбаев Кызыл Армиянын катарына чакырылып, согуш кезинде биринчи Белорус фронтунун 33-аткычтар дивизиясындагы ротанын командири катары Рейхстагга чабуулга жана Берлинди алууга катышып, согушту 1946-жылдын ноябрында советтик аскерлердин Германиядагы тобунун 207-аткычтар дивизиясынын 289-аткычтар полкундагы батальондун командиринин орун басары болуп аяктаган.

А.С.Сүйүмбаев эки жолу II даражадагы Ата Мекендик согуш ордени, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган.

Улуу Ата Мекендик согуш аяктагандан кийин, Кыргыз ССРинин финансы органдарында эмгектенген.

1955-жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи катчысы Раззаков Исхак Раззакович аны республиканын финансы министринин кызматына сунуштап, а 1960-жылы Ош областтык аткаруу комитетинин тѳрагасы болуп дайындалган.

И.Р.Раззаков жана А.С.Сүйүмбаев бир тилектеш Кыргызстандын патриоттору болушуп, биздин Мекенибиздин ѳнѳр жай, айыл чарбасы жана маданиятынын гүлдѳп-ѳсүшүнѳ зор салымдарын кошушкан.

1962-1968-жылдары А.С.Сүйүмбаев Кыргызстан Компартиясынын Ош обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген.

1966-жылы ал жетектеген Ош областы Ленин ордени менен сыйланган. 1968-1978-жылдары А.С.Сүйүмбаев Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин тѳрагасы болуп иштеген, бул жылдар республиканын экономикасы жана маданиятынын ѳркүндѳп-ѳсүү доору болгон.

Ѳлкѳнүн ѳнүгүшүнѳ  кошкон жеке зор салымы үчүн  А.С.Сүйүмбаев эки жолу  Ленин, үч жолу Эмгек Кызыл туу ордени менен сыйланган. КПСС Борбордук Комитетинин мүчѳлүгүнѳ кандидат, ССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган.

Кыргызстандын социалдык-экономикалык ѳнүгүшүнѳ зор салымын кошкон А.С.Сүйүмбаевдин жаркын элесин түбѳлүк калтыруу жана туулган күнүнүн 100 жылдыгын татыктуу белгилѳѳ максатында, анын бул даңктуу юбилейин жогорку мамлекеттик деңгээлде белгилѳѳ улуттук маанидеги орчундуу иш деп эсептейбиз.

            Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү А.С.Сүйүмбаевдин 100 жылдыгына даярдык кѳрүү жана ѳткѳрүү боюнча юбилейлик Уюштуруу комиссиясын түзүүсү керек. Республикалык бюджеттен юбилейлик иш-чараларга керектүү зарыл акчалай каражаттарды бѳлүү зарыл.

Ошондой эле эң кѳрүнүктүү мамлекеттик ишмер Ахматбек Сүттүбаевич Сүйүмбаевге “Кыргыз Республикасынын Баатыры” деген ардактуу наам ыйгарып берүүнү суранабыз.

            Сизди терең урматтоо менен,

Кыргыз Республикасынын Тѳрагалар Кеңеши:

М.Ш.Шеримкулов

А.М.Матубраимов

М.Ш.Чолпонбаев

А.Э.Эркебаев

А.А.Бѳрүбаев

И.Д.Кадырбеков

М.О.Мукашев

М.А.Султанов

А.С.Тагаев

З.К.Курманов

И.А.Масалиев

А.К.Келдибеков

А.Ш.Жээнбеков

Ч.А.Турсунбеков

Д.А.Жумабеков

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here