ЯНВАРЬ: Бышык, үйрөнүүнү жана үйрөтүүнү сүйөт. Көп сындаган,адамдардын жетишпеген жактарын ачкысы келген,акылдуу жана план менен иштеген адамдар. Иштемчил, чыгармачыл,сезимтал, адамдын кантип көңүлүн алып,кубантууну билет. Өтө эле баамчыл,көп деле толкундана бербейт, кыялкеч. Жаш баланы жакшы көрөт,үй иштерине эпчил,жакшы жубай боло алат. Тез кызганат.

ФЕВРАЛЬ: Конкреттүү нерселерге маани берип, өзгөрүлмө келет.Аз сүйлөйт, тартынчаак жана оор басырыктуу. Өзүнө болгон ишеними аз. Өтө эле эркиндикти сүйөт,кээде жини чукул.Айтканын бербеген өжөр.Кыялкеч болуу менен бирге ырым-жырымга берилген адамдар.

МАРТ: Өзүнө тартып туруучу күчкө ээ,тартынчаак, консервативдүү,сырдуу, табышмактуу болушат. Жоомарт,көзгө жагымдуу, эркин болууну каалаган, сезимтал,иштегенден ырахат алган, жини оңой менен келбеген,ишенимдүү, сылыктыкка маани берет. Баамчыл,кекчил, саякаттоону, адамдардын көңүлүн өзүнө бурууну, кооздукту жактырып,жай темптеги музыкаларды сүйөт.

АПРЕЛЬ: Активдүү жана энергиялуу. Тез чечим чыгарганы менен аттиң кыла берген адамдар. Мээримдүү, башкалар менен жакшы мамиле кура билген, бирөөлөрдү сооротууну жактырган, курдаштарынын кыйын маселелери менен убараланып,жардам берүүгө даяр,эрки күчтүү, укмуштарды сүйгөн, жактырганын жана кызыгуусун билдире алган, эске тутуусу жакшы адамдар.

МАЙ: Катуу,тез жини келген, адамдын көңүлүн тез бура алган,сырткы сулуулукка маани берет. Бирөөнүн колдоосуна муктаждыгы жок,системалуу түрдө иштейт. Кыялданганды жактырып, алдын-ала көрө билген,өзүн кармай билген, түшүнүктүү,адабият жана искусствого кызыккан адамдар. Үйдө отурууну сүйбөйт,жаш балдарды өтө жакшы көрөт.

ИЮНЬ: Бир эле убакта көп нерсени ойлой алат. Назик жана ширин сөздүү, сезимтал,чечкинсиз, күлкүчү, тамашакөй, көңүл ачууну жактырган, көп сүйлөгөн адамдар. Алар менен оңой дос болууга болот. Өтө өжөр,тез капа болот. Адатта көп тумоолошот.

ИЮЛЬ: Жакшы сырдаш,аны түшүнө билүүгө оңой турбайт,ашыкча эле мурдун көтөрүү менен бирге эле башкалардын ой-пикирине өтө көп маани берет. Кек сактабайт,башкалар менен тил табыша алган,көзгө жагымдуу болушат. Жалгыз болууну жактырып,бир нерсени тез үйрөнүп,кабыл алат. Дос табууда кыйналбайт,ашказан оорулары болуусу мүмкүн. Бир нерсеге кыйынчылык менен көнөт,оор жумуштарды аткарууга жөндөмдүү.

АВГУСТ: Тамашалашканды жактырат,сезимтал жана көп нерсеге кызыгып билгиси келген адамдар. Коркпогон сапаты бар жана медер болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Руханий илимдерге кызыгуусу бар,өтө кылдат жана сак,аяр,көз каранды болбоого, дайыма эркин болууга ашыгат,жол көрсөтүүнү жактырган кыялкеч.

СЕНТЯБРЬ: Чечен,ишенимдүү,майда нерселер менен алышып, жоопкерчиликти сезе жана аткара билет. Адамдардын катасын бетке айтууну,спортту жана саякаттоону жактырат. Адамдарды тандап,ошого карата мамиле жасап, сезимин сактай билет.

ОКТЯБРЬ: Баары менен маектешүүнү жактырат. Көңүлдүн чордонунда болууну каалап,калпты, жасалма болгонду жек көрөт. Курдаштарына көп маани берип,көңүл бурат. Тез таарынып,тез жазылат. Өзүмчүл,өзү билип жардам бербейт,башкалардын пикирин уга билет. Сезимтал,эмоционалдуу, өзүнө оңой менен ишенбейт. Чөйрөсүнөн тез таасирленет.


НОЯБРЬ: Адамдарды тез таасирлентет, кызыктуу мүнөзгө ээ. Иштемчил жана жоопкерчиликтүү, көзөмөлдөп турууну жактырат. Энергиялуу жана чөйрөсүнө колдоо көрсөтө билген сапатка ээ. Жакшы лидер, адилеттүү мамиле жасай билет. Күтүлбөгөн нерселерди жактырган, чын жүрөктөн жардам берүүнү жакшы көрөт. Кетирген катачылыктарды оңой менен кечирбеген, эрки күчтүү, терең сезимдерди сүйөт. Ар кимди кандай болсо, ошондой кабыл алат. Буларга сырыңызды коркпой эле айта берсеңиз болот.

ДЕКАБРЬ: Ишенимдүү, жоомарт,сабырсыз, көңүлдүү көтөрө билген, зериктирбеген адамдар. Чечкиндүү, финансылык жактан жакшы,досторун өзүнөн да көп ойлогон, жини келсе көпкө созулбайт. Чөйрөсүндөгүлөр аны жактырганын дайыма билүүнү каалайт. Тамашаны жакшы түшүнөт.

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here