Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата эл дагы, мамлекет  дагы жакшы аракет кылды.  Көпчүлүк мекемелерде, ишканаларда, уюмдарда ошол датаны белгилеп кенен-кесир чогулуштар болду, көчөлөргө, ишканаларга… Усубалиевдин аты берилди. Ал кишинин аты аябагандай даӊазаланды! Мына ушул жакшылык кууган иш-чараларды көрүп олтуруп, дили таза далай адамдардын кыжыры кайнап турду го?! Анткени, Усубалиев кызматтан алынгандан кийин жүзүн тескери буруп кеткендер, учурашканды кой, кезигишүүдөн качып калгандар, шүмүрөй-шүм- шүктөрдүн баардыгы эми Усубалиев менен уялаштай болуп, киндиги туташ болуп… деги койчу, эӊ ыйык, эӊ улуу адамындай болуп, кептин мыктысынан тандап ага багыштап… сайрап турушту го?!  

          Турдакун Усубалиев 1985-жылы ноябрь айында  кызматтан алынды. Анын ордуна Апсамат Масалиев коюлду. Усубалиев кызматтан алынгандын эртеси эле кескин түрдө сый-урматтан калып турду! Жок, кызматтан алынган ошол күнү эле баары тескери качып карабай калган, кароодон коркуп калган! Кечээ эле жүгүнүп турган, кечээ эле таманынан өбүүгө даяр турган, кечээ эле ал үчүн өлүп кетүүгө даяр экендигин айтып турган… кол алдындагы кызматкерлери жүзүн эми тескери бурду! Ооба, кадимки эле адамдар, кой менен чочкодон, анан эшектен да… аӊ-сезимдүү делген адамдар, кечээ эле эмне кылып жиберердин айласын таппай кошоматтын түрүн жасап турган немелер шарт тескери бурулду! Адамдыктан кетеби?!

          Эми болсо, бири калбай Усубалиевге «түбөлүк сүйүүсүн, түбөлүк сый-урматын арнап» турат?! Алар бу кишиге арнап китеп жазып жатышат, ыр жазып жатышат, аягы бүтпөгөн чогулуштарда сөздүн эӊ мыктысын табууга жандалбастап сөз тандап жатат, «баланчанчы жылы мен аны менен чогуу болгом, ал минтип айткан, тигинтип айткан» деп Усубалиев менен бирге өмүр өткөзгөндөй… Ушунун баарын айтып, Усубалиевди аябай эле жакын кишиси кылып көрсөткүсү келип жаткандардын көбү ал кызматтан айдалгандан кийин ага жалаӊ гана жаман кепти багыштап, аны «адам катарынан чыгарып салышкандар», алар  адамда жок жексурлар да! Ооба, бир кезде кылгылыкты кылып коюп, эми аны оӊдоого аракет кылып жанталашкандарга айтарыбыз: «Эй, шүмшүктөр, силер Усубалиевди бир ирет сатып кеткенсиӊер, ошол кылыгыӊар айбан экениӊерди далилдегенге жетип берет. Эми миӊ мактаба, миӊ жактаба, баары-баары карандай калп болуп чыгат, а сен айбандыгыӊды дагы бир ирет далилдейсиӊ!». Ооба, ар кимиси эле Усубалиев жөнүндө бир жакшы сөз айтып калууну эӊсеп жатат. Ошол жакшы сөз менен кошо өздөрү да жакшы болгусу келет! Дагы бир ирет жок, эми сен миӊ ирет «жакшы» деп айтсаӊ да, ал сөз адресатка тийбейт, сенин айбан экениӊди дагы бир ирет далилдейт!

          Мурун Усубалиевди ойда жамандап, эми ченемсиз мактап тургандардын аттарын жазган жокмун. Анткени, кези менен жаӊылып калышым мүмкүн да. Кийинчерээк чоӊ китепканага барып, Усубалиев кызматтан алынган кезден баштап өкмөт гезиттеринин бир-эки жылдык санын барактай койсом эле баары дапдаана чыгып берет. Айбандардын аты-жөндөрүн ошондо айтабыз…

          Биздин элде жаман адат бар: бирөөнү жамандаса, тимеле жерге тебелеп таштайт, бирөөнү мактаса, асманга көтөрүп салат! Усубалиевге да ошондой мамиле кылышты…

                                                                                         Баратбай АРАКЕЕВ  

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here