1925-жылы май айында РСФСР ББАКтын чечими менен Кара-Кыргыз автономиялуу областынын «КАРА» деген сөзү алынып, «КЫРГЫЗ АВТОНОМИЯЛУУ» областы болуп өзгөргөн. Ошол жылдагы, тактап айтканда, азыркы Кыргызстандын алгачкы түзүлгөн саясий картасы интернет баракчаларынан ачыкка чыкты. Кызыгы, анда Мургаб (Нуркап) району толугу менен Кыргызстанга карап турат. Бул далил жалпы кыргыз үчүн чоӊ жаӊылык, катылган фактынын чыгышы күтүлбөгөн сүйүнүч болду. Албетте, Мургаб кыргыздын жери экенин «Манас» эпосу баш болгон кыргыздын акыл мурастары, ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин өзгөрбөгөн жер аттары, азыркыга дейре кыргыздардын жашап жатышы далилдеп келген. Кийинки Кокон хандыгынын мезгилинде, андан соӊ Падышалык Россиянын учурунда Мургаб кыргыз аймагында турганы чындык. Аны тастыктаган саясий карталар бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына минтип, азыркы Кыргызстандын географиялык аймагы эӊ алгач түзүлгєн маалда дагы Мургаб Кыргызстанга карап турган экен, ал фактынын бети ачылды. Ооба, бул жерде дароо суроо жаралат, кыргыздын энчисинде турган Мургабты миӊдеген гектар жери менен Тажикстанга ким, качан, кандай кызыкчылык менен берген? Бул эми жакынкы күндөрдө ачыкка чыгар, ага чейин тарыхый жерибизди кайтаруу ишин башташыбыз керек. Чындыктын бетин сыйрыган бул карта менен эми жергиликт үүэл дагы Бириккен улуттар уюмуна кайрылса болот. Биз да жалпы кыргыз жєн жатпашыбыз керек, Манас, Акбалта, Чубак, Кєкєтєй, Бокмурун, Эламан, Эр Тєштүк ж.б. бабаларыбыздын мекени деп эсептелген Мургабды кайтаруу ишин баштайлык….