Белгилүү тарыхчы, окумуштуу Өмүрбек Токторбек Намаатбекович 64 жашында каза тапты. Ал Ат-Башы районундагы Кара-Суу кыштагында туулган. 1972-жылы аталган кыштактагы «Кара-Суу» орто мектебин аяктаган.

1978-жылдан тартып улуттук университетте тарых факультетинде окутуучу, 1989-ж. тартып ага окутуучу, 1992-жылдан –доцент, 2000-жылдан профессор болуп эмгектенип келе жатат.  1994-2000-жылдары КУУнун Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын башчысы болгон. 2001-2008-жылдарда КУУнун Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин деканы кызматында иштеген. 2006-ж. август-ноябрь айларында КУУнин окуу иштери боюнча проректору, 2008-ж. декабрынан 2009-ж. июнь айына чейин КУУнун Илимий-билим борборунун директору болуп эмгектенген.  Т.Өмүрбеков 1986-жылы кандидаттык диссертациясын, 2004-жылы докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон.  Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын тарыхы боюнча 180ден ашуун илимий, окуу-методикалык эмгектин, анын ичинде 6 монография, 15тен ашуун окуу китептери менен окуу — методикалык куралдарынын автору.  Жалпы билим берүүчү орто мектептин 6,7,8 — класстары үчүн Чоротегин Т. К. менен авторлошуп жазылган «Кыргызстандын тарыхы» окуу китеби кыргыз, орус, өзбек тилдеринде 1996-2010-жж. үч ирет басылып, Республикада негизги окуу китеби катары колдонулууда.