«ЗАМАНА «

Урпактар ата салтын чанат окшойт,

Уул -кыз уйга жүгөн тагат окшойт.

Селкилер сезим төшөп көчө-көйдө,

 Серектеп өзүн сатып калат окшойт

Сойкунун шам чырагы жанат окшойт,

Сокурлар соодадан көз табат окшойт.

Эпсиздер экини төрт кыла албаган,

 Энеден туума бойдон калат окшойт

. Көптөрдүн көзүнөн жаш тамат окшойт,

Көңүлдөр көчкөн журттай калат окшойт.

Эркектик касиети аз акчасы арбын,

 Эсирген эки катын алат окшойт.

 Кыйдынын кырчангысы канат окшойт,

 Кыйырга кыйла бүлүк салат окшойт.

 Куурайын, кумалагын бөлүшө албай,

 Кудалар кубалашып калат окшойт.

Окуунун ооматы ылдый агат окшойт,

Он жылдык дарбазасын жабат окшойт.

 Базарга бар тапканын алып-сатып,

Балдар да чүкө ойнобой калат окшойт.

 Жокчулук дилге каргы тагат окшойт,

 Жон — тери жаш карыга жабат окшойт.

Кыйыры кызыл тили басмырланып,

Кыйлалар кыргыз болбой калат окшойт.

Автор: ДООРОНБЕК САДЫРБАЕВ.