Орустун ырчы, теле алыпбаруучусу бар го, Ольга Бузова деген. Мына ошол айымды кайсы бир иш-чара үчүн Бишкекке алып келишкен. Ал келгенден соӊ, Кыргызстандын кооздугуна суктанып бүтө албай биздин мамлекетти жакшы эле жарнамалап жатты эле. Бирок кашайгырдыкы, улуттук каада — салтты билбеген акмактар артык кылабыз деп тыртык кылышыптыр. Сүрөрөттөрдө көрүнүп тургандай ага кыргыздын калпак чепкенин кийгизишикен экен. Буга чейин мындай көрүнүштөр көп эле болуп келди. Спортчу кызыбыз Шевченкого да кийгизишти. Булараял кишиге кыргызда эч качан калпак-чепкен кийгизбесин качан түшүнүшөт. Андан мурун калпакты иттерге кийгизди. Намысы жок наадандар дегенден башка нени айтабыз.