Мындайды ким көрүптүр… Кытай эл республикасынын Төрагасы Си Цзинпиндин “Мамлекетик башкаруу жөнүндө” аттуу китеби кыргызча жарык көрбөйбү. Анан аны презентациялайбыз деп Кыргыз республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков толгон чиновниктерди “Ала-Арчадагы”  резиденцияга  чогултуп алып китепти ойда мактап турду. Бирөө айтып, жазып бергендерин айттыбы же өзү жатып алып күнү-түнү окуп чыкканбы, кыскасы, китепти жакшы мактай “жиликтеди”. Бу жарыкчылыкта дегеле мындай китептин жаралышы тарыхый окуя экенин айтты, мындай китептин пайдасы укмуштуудай чоң экенин айтты,  Си Цзинпиндин көрөгөч көсөм, жанда жок акылман жана жетекчи, жөнбилги экинин баса белгиледи… Мейли, китеп жакшы болсун. Бирок, ошончо кишинин чогултуп алып, бүтүндөй мамлекеттин билермандарын топтоп алып дегенибиз, башка бир мамлекеттин жетекчисин жан-алы калбай         мактап турушу… анча жарашпай калат экен. Ошол жерде Жээнбеков Си Цзинпиндин “куурчагы” болуп да көрүнүп кеткендей болду… Президент өзүн бирөөнүн алдында кичирейтсе мейли, бирок, Кыргызстан деген мамлекет барын унутпашы керек, Кыргызстан эч бир мамлекеттин алдында багынбашы керек!

Булак:Багыт.