Денеңизге жара чыгып кетсе кызылчаны кесип жаранын γстγнө коюп таңып койсо ооруну басаңдатып, ириңдеп кетγγнγн алдын алат.

Кызылчаны чийки боюнча көпкө чейин чайнап жесе тиштин тγбγн бекемдейт.

Ар дайым кызылчадан тамак жеген адамдын кан айлануу системасы жакшы иштейт.

***

Υйдөгγ килемченин γстγн тазалоо керек болсо, кадимки эле идиш жууган губканы колдонсо болот. Губка килемдеги чачтарды, кылдарды тазалап, чаңды өзγнө сиңирип алат.

***

Υйдөгγ компьютердин клавиатурасындагы чаңдарды тазалоо γчγн колдонулбай калган макияж щеткасын колдонсоңуз жыйынтыгы жакшы болот. Щётка клавиатурадагы чаңдарды тазалап, ичиндеги кирлерди кетире алат.

***

Блендердин ичин тазалоо γчγн анын ичине суу куюп, бир аз идиш жууган каражаттан кошуп туруп блендерди иштетип койсо ичи  таптаза болуп калат.

***

Кокустан айнек идиштен жасалган буюмдарды сындырып алсаңыз, аны чогултуу γчγн скотч же сагызды колдонсоңуз болот. Алар айнектин колго кирбей, сынган жерде майда кγкγмдөрγнγн калбай чогулушуна жардам берет.

***

Бут кийимдеги нымдуулукту аз убакыттын ичинде жок кылууну кааласаңыз гезит жардамга келет. Ал γчγн гезитти бγктөп бут кийимдин ичине салып коюу керек. Бир аз убакыттан кийин бут кийимиңиз кургап калат.

Кγмγш буюмдарды жалтыратып тазалоо γчγн аларды туз менен сода кошулган сууга жарым саат чылап коюп, андан кийин муздак суу менен чайкап, жакшылап аарчып кургатып коюу керек.

***

Бут кийимдеги жагымсыз жыттан арылуу γчγн уксус менен суунун аралашмасы жардамга келет. Аралашма менен бут кийимдин ичин сγртγп, сγрткөн кебезди бут кийимдин ичине калтырып, бут кийимдерди желим баштыкка салып эки кγн кγнгө коюп коебуз. Эки кγндγн ичинде бут кийимдеги жагымсыз жыт кетип, грибоктор өлөт.

***

Бетти агартам десеңиздер бадыраң жана жумуртканын агы менен маска жасоо сунушталат. Бадыраңды кыргычтан өткөрγп, ага жумуртканын агын кошуп жакшылап аралаштырып бетке жаап, 15 мγнөттөн кийин жууп салабыз.

Дагы бир агартуучу маска алманы кесип алып аны майдалап балга аралаштырып бетке 20 мγнөт коюп, андан кийин жууп салабыз. Бул маска бетти агартып гана тим болбостон бетти жумшартып, жылмакай кылып коет.

***

Азыр ар бир γйдө ноутбук, компьютер, телефондор бар. Алардан зыяндуу нурлар бөлγнγп чыгып ден соолугубузду жабыркатат эмеспи. Мына ошондо бөлмөнγ зыяндуу нурлардан тазалоо γчγн кактус гγлγн бөлмөгө көп өстγрγγ керек. Кактус бөлмөдөгγ зыяндуу нурларды тазалайт.

Бөлмө гγлдөрγнγн топурагын 2-3 жылда бир алмаштырып туруу керек. Гγлдөрдγн топурагын алмаштырууга февраль, март, апрель айлары жакшы.

Булак: Фабула