Экс Президент Р.Отунбаева Кувейт мамлекетиндеги «Дүйнөдөгү чыгаан аялдар үчүн Кувейт Премиясы» сыйлыгына татыктуу болду. Сыйлык менен дүйнөлүк өнүгүүгө олуттуу салым кошкон аялзаттары сыйланышат.
Чыгаан айымдар үчүн Кувейт премиясы (ЧАКП)

ЧАКПсы Кувейт Мамлекетинин 2035 – жылына коюлган максаттары жана тапшырмаларына ылайык Кувейттин Улуттук өнүктүрүү планы жана 2030 – жылынын аралыгына чейин туруктуу өнүгүүнүн күн тартиби. Айымдардын коомдун, үйүнүн жана дүйнөнүн өнүгүүсүндөгү ойногон ролун эске алуу менен белгилөө.
ЧАКПсы мамлекеттик жана жеке секторлордун ошондой эле граждандык коомдун жашоосунун сапатынын өнүгүүсүнө чыгаан айымдардын кошкон салымын баса белгилейт. ЧАКПсы бул чыгаан айымдарды бир гана сыйлоо менен чектелбейт, балким коомдун башка мүчөлөрүн да булардан үлгү алуусуна түрткү болот.
ЧАКПсы Эл аралык деңгээлде Кувейттин позициясын “Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” тармагында бекемдөө менен жана туруктуу өнүгүү алкагында баардык аялдардын жана кыздардын гендердик укуктарын жетиштирүүгө жетүү.
ЧАКПсы өнүктүрүү жана пландоо боюнча Жогорку кеңешинин жана Кувейт университетинин аялдар илимий-изилдөө борборунун колдоосуна алынып, Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасы жана БУУнун аялдар уюму менен кызматташтыкта. ЧАКПсы бул – эл аралык сыйлык жыл сайын 8-март эл аралык айымдар күнүнө карата үч багыттагы айымдарга ыйгарылат: мамлекеттик, жеке жана жарандык коом.
ЧАКПсынын биринчи сыйлык тапшыруу аземи Кувейт Эмиринин колдоосу астында өтөт Шейх Сабах Ал-Ахмад Ал-Жабер Aль-Сабах.
Сыйлык Кувейтте тапшырылды.