Адабиятты, маданиятты, кыргыз каада-салтын даңазалап келаткан жазмакер Олжобай Шакир өзүнүн ниети бузук экенин далилдеген макаласын “Азаттыкка” жазды. Анда ал “Кырк чорону” сынга алып, 8-мартта жүрүшкө чыккан феминистерди, алардын арасындагы гейлерди, трансгендерлерди жактоого алган. Көрсө өзүнүн айтымына караганда Олжокеңдин өз баласы трансгендерден экен. Ошол себептен, аларга жан тартып отко-сууга түшүп жатат дейли. Бирок анчалык жактап ачыкка чыкпай эле койсо болмок. Маданиятты, каада-салтты даңазалап жүргөн адам ушинтип оңкосунан сайылса жаман көрүнөт экен. Трансгендерлер  -табияттын табышмагы дейли. Бирок ошолорду минтип ачыктап, пропагандалоонун кереги жок. Анын кесепети улут үчүн кооптуу болуп эсептелет.

Булак: Багыт.кг