Мен өзүм коммунистмин. Бир топ жылдарпартиялык, советтик кызматтарда
иштедим. Кудай бар деп айтайын деймин,бирок корком. Силерге калп, мага чын,
эмесе өз башымдан өткөн окуяны айтып берейин. Анда Ата Мекендик согуш
жылдары эле. Райондук аткаруукомитетинин төрагасы элем. Фронтко эт,
май, жүн бериш керек. Бир күнү райкомпартиянын бюросунда ушул маселе
талкууланып, мени Суусамырга чектеди. Алкезде Суусамыр Жумгал районуна карачу.
Кыштын күнү эле. Мен жакшы ат минип,жылуу кийинип, жолго камдандым.
Суусамырга бара турганымды уккан бир тааныш карыя Суусамырдын бир жерин
айтып, ошол жерде сак бол, коркунучтуу жер деди. Мен тапанчамды төш чөнтөккө
салып, жөнөп кеттим. Ал кезде райондун жетекчилерине тапанча алып жүрүүгө
уруксат берилген.Чаектен кечирээк чыгып калдым. Суусамырга жете электе түн кирип
кетти, бирок ай жарык. Карагер атымды урдуруп келе жатам. Бир кезде атым тып
токтоду. Көрсө, жолдун ортосунда 25-30 метрче алдыда жоолугун ылдый түшүргөн
бир аял олтуруптур. Мага эскерткен коркунучтуу жер ушул эле. Тапанчамды
колума алып «Эй катын, жолдон чык!» деп кыйкырдым. Ал аял шашпай ордунан туруп,
акырын басып, жолдон бир аз четтеп барып кайра отурду. Мен жанынан өтүп баратып
аялды үч жолу аттым. Артымды да караган жокмун. Айдын жарыгында чаап бара
жатам. Бир маалда үйдүн жарыгы көрүндү.Үйгө жеткенде ат сийип жиберди. Мен
эшикти койгулап, ачылганда кирсем абышка кемпири экөө эле экен. Ушул үйгө
түнөп, эртеси атты токуюн десем, түндөгү ат сийген жер кан экен. Көрсө, ат түндө
кан сийген турбайбы. Суусамырда бир ай жүрүп, эл аралап, эт, май, жүн чогултуу
планын ашык аткардым. Ишимди бүтүрүп, Чаекке келгенден кийин ооруп калдым. Бир
күнү түш ченде көзүм илинип кетиптир. Сестра келин ойготуп дары берди. Көзүмдү
ачсам сестранын артында баягы түн ичинде жолдон көрүнгөн аялдын элеси көрүндү.
Бети тырык. Мен атканда тийген көрүнөт. Сестра кетээр замат ал жоголду. Түштөн
кийин ооруканага аялым келди. «Тапанчаны алып кел» дедим. Аялым жактырбай: «Ооруканада жаткан сага тапанчанын кереги эмне?» деди эле, ого бетер ачуум
келип, тапанчаны сурап туруп алдым. Аялым тапанчаны тез эле алып келип берди. Жаздыгымдын алдына катып койдум. Дагы бир күнү көзүм илинип кетип,сестра дары бергени келгенде көзүмдү ачсам баягы бети тырык аял кайра турат.
Сестраны мындай тур деп тапанчаны алып атсам «чык-чык» деп ок чыкпады. Көрсө,
аялым тапанчаны октобой эле алып келиптир да. Ошондон кийин тигил бети
тырык аял көрүнгөн жок. Мен да ооруман тез эле сакайып кеттим.