Сиз билесизби?

Адамдын дене түзүлүшү, алтургай кан тамырларда өйдө-ылдый жүгүргөн каны да ээсинин кыял-жоругу, мүнөзү тууралуу маалымат берет деп окуган болсок, изилдөөчүлөр тобу эми кандын группасы ал адамдын сексуалдык маанайынын да көрсөткүчү боло алат деп айтып чыгышты. Андай болсо, үй-бүлө курардан мурда кыз-жигит бири-биринен канынын группасын да сурап алганы туура болчудай…

Каны (О)1-группадагы айымдар

Япондор белгилегендей, эгер мырзалар уйкусуз түндү кааласа, тандоодо каны биринчи группадагы айымдарга токтолгону жакшы. Анын кумары чектөөлөргө багынбайт. Биринчи группадагы айымга үйлөнгөн эркек эч качан ала жипти аттабайт экен. Бул айымдын жолдошу көбүнчө жумушка кечигип барат. Бул айымдар идеалдуу көңүлдөш, өнөктөшүнүн ишенимин актай билет. Аны дүүлүктүрүү анчалык деле кыйын эмес, темпераменттүү болгон менен алар күчтүү эрки менен жеңил ойлуулукка алдырбай намысын коргой алат.

Каны (А) 2-группадагы айымдар

Адатта экинчи группадагы айымдардын көпчүлүгү ишкер же кызматкер болушат, төшөктөгү мамилени ачык айтпаган сыпайы келишет. Аларды азгыруу көп убакытты талап кылат, анткени секс жөнүндө аз ойлонот. Делебеси козголгон жагдайда да өзүн жоготпойт, сексуалдык эксперименттерди четке кагат. Андай болсо да сезим рахатын сезбейт дебестен кумардын туу чокусуна чыгара алсаңыз баатырдай сыйга татыйсыз.

Каны (В) 3-группадагы айымдар

Мүнөздөмөсүндө да бул айымдар өз ордун билет. Салыштырмалуу буларды дүүлүктүрүү жакшы сөз менен өбүшүүдөн башталат. Төшөк маселесин кудум театрдай деп санайт да өз ролун мыкты аткара алат. Бул жерде анын көңүл бурдурган сулуулугу маанилүү. Каны үчүнчү группадагы айымдар кишенинен бошонгондой эркин боло алышат. Кумарын кандыруу үчүн эркек канча көп күч жумшап жатса да кээде түгөйү анча ачыла койбосо сын айтып наалышат эркектер.

Каны (АВ) 4-группадагы айымдар

Бул топтогу айымдардын табиятында дарыгерлик жөндөм бар, кокус аны менен сексуалдык жактан көйгөйү бар мырзалар мамиле күткөн болсо жашоосу өзгөрөт. Бул айымдар сезимтал, назик болушат жана оргазмга оңой жете алышат. Ал көңүл калтырбаган өнөктөш. Мырзалардын каалоосун аткрганга көнөт, төшөктө да кыялкеч болгон үчүн мындай айымдарды унутуу оңой эмес.

Каны (О) 1-группадагы мырзалар

Бул мырзалардын негизги инстинкти жаңы кызыктуу сюрпидерди ойлоп турат. Мындай мырзалар порнографиялык фильм же сүрөттөрдүн коллекциясын чогултат, ал эми кечеде  адепсиз, өтмө маанидеги тамаша, анекдотту кыйын айткан аңгемечи да болуп кетет. Түнкү жашоонун картинасы дайым анын көңүлүдө жашайт. Сүйкүмдүү болгон үчүн көзүн сүзгөн айымдар көп болот. Анткен менен өнөктөшънүн талабы жана каалоосу менен эсептешкиси келбеген кежирлиги бар. Ошондуктан болсо керек  каны биринчи группадагы агрессивдүү жана оолукма мырзалар пассивдүү айымдардан көңүлдөш күтөт.

Каны (А) 2-группадагы мырзалар

Бул мырзалар уялчаак жана чечкинсиз болушат. Дайыма  сүйүү менен төшөктү бирдей кабыл алат, башкача айтканда, сезим оту жанмайын төшөк жөнүндө сөз козгобойт. Эгер алар өнөктөшүнө толук түрдө канааттанса, анда анын ойкуштаган ар бир кесирин көтөрө билет жана алтын балыктай эле каалоолорун жөн калтырбайт. Жашоодо өтүмсүз болгону менен сүйүү оюнунда фантазиясы күчтүү болуп кеткен жайы бар, айрыкча ичимдик ичип алган болсо.

Каны (В) 3-группадагы мырзалар

Каны үчүнчү группадагы мырзалар  секс терең түшүнүгү бар сүйүү жана нике менен байланышы жок жөн гана көңүл ачуу деп эсептешет. Ыгы келген жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калат жана балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт демекчи өзүнө окшош эркин айымдар менен табышып алат. Сүйүү оюну ал үчүн күндө кайталануучу кадыресе иштей кабыл алган үчүн дайыма көңүлүндө болот. Алтургай ийне-жибине чейин кимге болбосун, үйлөнгөндөн кийин деле кээде аялына да жомок кылып айтып берет.

Каны (АВ) 4-группадагы мырзалар

Бул мырзалар сезимдерин  оңой менен тынчыта албайт, экинчи жагынан алып караганда, дал ушул каны төртүнчү группадагылар кумар менен сексти искусствого айланткан экен. Булар кызыктуу учурду ойлоп изденбейт деле, андай  көңүл балкыткан, жүрөктүн кагышын көбөйткөн жагымдуу  мүнөттөр кудум бирөө тартуулагандай  көп болот. Анткени ал күндүзгү турмушун ойдогудай уюштура алган үчүн санаасы аз, маанайы ачык. Бул мырзалардын мээримине бөлөнүп, кучагына бой таштаган айымдар анын ысык илебинен өрттөнүп кете жаздайт го… Таң калычтуусу – бул мырза абдан токтоо жана чыдамкай. Эч качан төшөк оюну үчүн үй-бүлө курууга ашыкпайт жана түгөйүнө жубайлык милдетин эскертип талап кыла бербейт. Каалоо менен эсептешет.

Канынын группасы боюнча өнөктөштөрдүн табышуусу

*Каны (О) 1-группадагы мырза менен айым табышса, бактылуу өмүр кечирет. Алардын түнкү жашоосу да романтика жана гамонияга ширеликен болот.

*Каны (О) 1-группадагы мырза менен (А) 2-группадагы айым  мыкты өнөктөштөр. Анткени бири активдүү болсо, экинчиси пассивдүү. Эркелетип жагымдуу сөздөрдү шыбырап жатып эркеги сүйүктүүсүн өзү каалаган жагдайга туш кыла алат жана  экөө тең бирдей ал мүнөттөрдөн рахат алышат. Эң башкысы – шашылыш кадам айымдарды айнытат.

*Каны (О) 1-группадагы мырза менен (В) 3-группадагы айымдын табышуусу да эң сонун айкалыш. Бул мырзаларга өз оюн таңуулабаган өнөктөш жагат, демек алар сүйүү оюнунан кумары канат жана эртеңкиге эргүү алат.

*Каны (О) 1-группадагы мырза менен (АВ) 4-группадагы айымдын байланышында эркектин жүрүм-туруму мамилени аныктайт. Эгер ал сабырдуу жана акылдуу болсо, анда көйгөйсүз интимдик жашоого кепилдик бар. Кокус эркек өзүмчүлдөнүп талапчыл боло берсе, күнү да, түнү да уруш көп болот.

*Каны (А) 2-группадагы мырза менен (О) 1-группадагы айым экөө тең сүйүү темасында кеп козгоп, аны иш жүзүндө да аткара алышат. Маанилүүсү – адатка айланган кайталама көрүнүштөн улам бул түгөйлөрдүн мамилеси сууп калышы мүмкүн.

*Каны (А) 2-группадагы мырза менен айымдын биримдиги өзгөчө айым үчүн жагымдуу, анткени дал ушул мырза аны сезимдин туу чокусуна жеткире алат. Алар бири-бирин кирпиктин ирмеминен түшүнүшөт жана кумар оюнуна уялбастан бирдей темпте катышат.

*Каны (А) 2-группадагы мырза менен  (В) 3-группадагы айымдын  мамилеси да кызык окуялар менен коштолот. Чогуу отуруп түнкү жыргал тууралуу көп сүйлөшкөнү менен алардын ортосунда интим байланышы график менен болгондой абалды элестетет. Сексуалдык жактан билимдүү болгон менен тез эле бир бүтүнгө айлана албай чектелишет.

*Каны (А) 2-группадагы мырза менен (АВ) 4-группадагы айымдын биримдиги ийгиликсиз мамиле. Бул түгөйлөрдүн түнкү жашоосу анчалык кооз эмес. Бир туугандар бир төшөктө жаткандай. Түрдүү позаны кой, салттуу адаттар да алардын жубайлык жашоосунда аз кайталанат.

*Каны (В) 3-группадагы мырза менен (О) 1-группадагы айым бири-бирине интимдик мамиледеги жаңычылдыкты үйрөтүшөт. Айым катнашта лидер боло алат, ошентсе да эркектин таланты бааланбай калбайт.

* Каны (В) 3-группадагы мырза менен (А) 2-группадагы айым табышса, эркектин жаңы табылгалары аны жыргалга бөлөйт. Мыйдай сыйды көргөн айым өзгөчө болууга даярданат.

* Каны (В) 3-группадагы мырза менен айымдын интимдик мамилеси көбүнчө эркектен көз каранды. Кантсе да түгөйлөр сексуалдык өзгөчөлүктөр менен  жашоосун жаңылантып турганы артык.

* Каны (В) 3-группадагы мырза менен (АВ) 4-группадагы айым темпераменттүү түгөй боло алышат. Бардык варианттарды жана эксперименттерди кайталап көрүшөт. Сексуалдык мыкты келишим – эгер эркеги жаш болсо жакшы.

*Каны (АВ) 4-группадагы мырза менен  (О) группадагы айымды интимдик катнаш табыштырат. Эркеги сүйүктүүсүн ыраазы кылган болсо, анда алар бактылуу өнөктөштөр боло алат.

*Каны (АВ) 4-группадагы мырза менен (А) 2-группадагы айымдын биримдигинде эркеги кумарлуу болгондуктан алардын жашоосунда интимдик катнаш тез-тез болот.

*Каны (АВ) 4-группадагы мырза менен (В) 3-группадагы айым бири-бирине мүнөздөмөсү боюнча толук ынанган менен эмнегедир төшөк мамилеси салкын болот.

*Каны (АВ) 4-группадагы түгөйлөрдүн мүмкүнчүлүгү чексиз. Алар сүйүүсүнө тоскоол болгон кыйынчылыкты бирге жеңишет. Түн алардын бактысына ортоктош болот.

Даярдаган Айыма.