КЕЛЕЧЕК ШТРИХТЕРИ

Гаджеттерден шири кийип Адамзат,
Каякадыр бара жатат карайлап.
Жаң-жуңдардын жаңы мууну, оо, бүгүн, 
Жаратканга тең атадай жалаңдайт.

АдамФондор башкарылган, башкарган,
Сүзүп өтөт оңдон, солдон, капталдан.
Кентаврдын каптап жаңы түрлөрү,
СмартАдам туш тарапта чакчайган.

Жашоо болсо жалаң эле жарыштай,
Жан чыркырайт чырт үзүлөр кайыштай.
Байлык жарыш, таасир жарыш, бак жарыш,
Жөн жашоо жок, кадимки адам карыптай.

Алсыздарды муунтушуп, басышат,
Күчтүүлөрдү пайдаланат, сатышат.
Кожоюндар согуш кылбай Жер шарын,
Адамдардан бошотушуп жатышат.

Бүгүн маңкурт мурдаңкыдан күчтөнгөн,
Бүт дүйнөгө жаасын мелжейт түптөлгөн.
Интеллекти, гени, дени кубаттуу,
Буюрук берет бейиш, космос — бүт жерден.

Мен таштанды, сен таштанды — өзөк өрт,
Мээбизди уулап, эзип, өгөшөт.
Бөлүп-жарып баарыбызды бир күнү,
Таштандыга ыргытууга жөнөшөт.

Балдар болот төрөлбөгөн атадан,
Жаралбаган, жаратпаган. Жасаган.
Биз акыркы кишилербиз, а мүмкүн,
Бул дүйнөдө адамдардай жашаган…

Автор: Зайырбек Ажыматов

28.10.2018

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here