1-бөлүм,  2-бөлүм

…Ошентип ушул күн Айсанаттын тагдырына чоң   өзгөрүү алып келди. Эми алиги мыкты жасалгалуу квартирага көчүп кирди. Бул жакшыбы же жаманбы? Туурабы же туура эмеспи, эми баары бир ал шаар башчынын жашыруун аялы болуп калды. Алгачкы күндөрдө кыжалат болуп, өзүнүн кандай кадамдарга барганын өзү аң  дай албай жүрсө, бара-бара тагдырына көнө баштады. Ал тургай Айдар Сариевичти күтчү болду. Аны менен чогуу болгон учурларды жакшы көрөт. Анын өзүнө карата айтылган жакшы сөздөрүн уккусу келе берет. Ар бир күндө, ар бир түндө бирге болгонду каалайт. Бирок, тилекке каршы, ал киши ар күнү, ар түнү келе албайт. Анткени анын өз үй-бүлөсү бар. Ооба, анын аялын кайсы бир майрамдык салтанатта көргөн. Күйөөсүнүн катарында олтурган эле. Чачы мулуюп эркектердикиндей кыска кыркылып, кара кочкул түскө боёлгон, толугунан келген, көкүрөгү бир кучак, богогу кат-кат болгон улгайың  кы аял болчу. Күйөөсүнөн улуураак да, кебетеси кополураак да көрүнгөн. Эми ошол аял кээде эсине келе берет.

Күндөр өтө берди. Кыз жумушун жакшы үйрөнүп алды. Жоопкерчиликтүү иштейт. Жумуштан кийин бош убактысында сабактарын карайт, сессияга даярданат. Бир күнү үйгө шаар башчынын жөнөтүүсү менен улгайган аял келди. Айдар Сариевич жиберди деп өзүн кызга тааныштырды. Орто бойлуу, буурул чачын төбөсүнө тыкан түйүп койгон, көзү көгүлтүр, шыпылдап кичипейил сүйлөгөн аялдын улуту татар, аты Нэля экен. Ооба, бул жөнүндө сөз болгонун эми эстеди. Айсанат анда унчуккан эмес.

Нэля өмүр бою колунда барлардын үйүндө жалданма бала баккыч, үй кызматчысы болуп иштеп келатыптыр. Сөзгө бек, сырды бекем сактаган, иштерман, ишенимдүү аял болгону үчүн аны чиновниктер биринен сала бири жалдап алышат. Ошентип айлык таап жан багат экен. Шаар башчы Айсанатты жалгыз калганда коркпосун, анан да үй жумуштарына жардам берсин деп келишим түзүп үйүнө жиберди. Анын милдети кыз жалгыз болгон түндөрү аны менен түнөйт. Үй жумуштарына жардам берет. Бирок бул нерсе Айсанатка анча жага берген жок. Бардык оокатты өзү эле жасамак. Бүтпөй жаткан кайсы түйшүк бар эле? Түнкүсүн деле коркмок эмес. Эмнеден коркот? Телевизор көрүп жата бермек.

Алиги аялдын келгенин, анын жардамынын ага кереги деле жоктугун айтып шаар башчыга эртеси телефон чалды.

– Сен эмне үй жыйнап, кир жууп жүрмөк белең  . А мен барбаган күндөрү коркосуң  . Ал сага жолтоо болбойт, акысын төлөп турам, ал ишенимдүү аял, — деди. Айла жок Айсанат буга да макул болду. Балким, шаар башчыныкы туурадыр…

Чындыгында Айдар Сариевич сыртынан билдирбегени менен Айсанатты көң  үлүндө аябай кызганат. Ошон үчүн бат-бат телефон чалып, кайда экенин сурап билип турат. Кеч кала турган болсо машинесин жиберет. Анан оң  ойбу? Жапжаш, супсулуу келинге кимдер көз артпайт. Анан өзү анын коюнунда күнүгө боло албаса. Жашы да улуу болсо… Бир чети ушуну ойлоп тигил аялды жалдабадыбы. Ким билет, ээн үйдө көбүнчө жалгыз түнөсө… Жаш неме өзүнө куракташ жигиттерге азгырылбайт деп айтып болобу? Ушул ой шаар башчынын дайыма жүрөгүнүн башында турат.

***

Арадан айлар өттү, мезгилдер алмашты. Жай бүтүп, күз келди. Эми минтип күз да аяктап кыш босогодо турат. Айсанаттын үч айлык боюнда бар. Муну укканда Айдар Сариевич терисине батпай сүйүндү. Себеби анын эң  сегени эркек бала эле. Кудайдан тилегени орундалса баласы, жаш аялы менен ачыкка чыкмак. Ага чейин Айсанаттын турмушу акырындап өзгөрүлө берди. Курбу кыздарынын баарынан кол үздү, кабарлашпай калды. Энесине болсо турмушка чыкканын, бирок азырынча эч кимге билгизбей жашап турушарын, анткени ачыкка чыгууга шарттары жок экенин кыскача жазып, кечирим сурап кат жөнөткөн. Өзүнүн дарегин билдирген эмес. Дагы кабарлашам деп койгон. Энесинин сарсанаа болуп жүргөнүн жүрөгү сезип эле жүрөт. Бирок шаар башчынын айтуусу боюнча, бир аз чыдай турса баары жакшы болот.

Ал жумушуна түптүз барып, түптүз келет. Келет да куурчактын үйүндөй жасалган квартирасынын мелтиреген дубалдарына камалып жатканы жаткан. Үйүндө кем-карчы жок, бардык шарты бар. Акча кенен. Эмне сатып алам десе өз эрки. Китеп-гезит окуйт, телевизор көрөт. Зериккенде үйдүн ичин жаң  ырта ырдайт. Ырдап-ырдап алса жең  илдей түшкөнсүйт. Бирок андан деле тажап кетет. Дем алыш күндөрү убакыт өтпөйт. Анткени мурдагыдай каалаган жагына басып кетмей жок.Тааныштарга телефон чалыштын да кереги жок. Врачка же дүкөнгө бара турган болсо тигинин айдоочусу алып барып келет. Алган маянасын эки-үч ирет апасынын дарегине жөнөттү. Анткени ага маянадан бөлөк деле каражаты жетиштүү. Өзүнө керектүү нерсесинин баарысын алып берген.

Айдар Сариевич келерде кызматчы аял үстөлгө тамаш-ашын тыкандык менен даярдап коюп, акырын жылып чыгып жок болот. Ага чейин жалгыздыктан зериккен Айсанат тигинин коюнунда каалагандай эркелейт. Жашы улгайып баратса да анын сомтемирдей салмактуу денеси кызга жагат. Бирок байкаса барган сайын Айдар Сариевич ага баштагыдай үзүлүп түшпөй, жылуу сөздөрү да азайып, эми баары бир меники да дегенсип, моокуму кангандан кийин саатын карап же кайдадыр телефон чалып, болбосо уктап кетчү болду. Башта эки-үч күндүн биринде ушул үйдө болсо, эми: “Жумушум көп болуп жатат”, — деп жумасына бир гана жолу келип жүрөт. Балким, чын эле жумушу көптүр, чын эле чарчап жүргөндүр деп ойлойт Айсанат. Бирок баары бир аны күтө берет. Жашы улуу болсо да, жубайлык турмушу жашыруун өтүп жатса да көзүн ачып көргөн, оозун ачып өпкөн эң   биринчи эркеги эмеспи. Аны күтпөгөндө кимди күтөт?

Үй кызматчы — турмуштун көп кырларын көргөн кыраакы, маданияттуу аял. Өзү жупуну турмушта жашаганы менен чоң  дордун үй-бүлөлүк жашоосун жакшы билет. Айсанатка боюнда болгондон бери өнтөлөп мамиле жасап жүрөт. Аял катары кээде кең  ешин да айтат. Кыйналбай оң  ой төрөш үчүн эмне кылуу керек, кайсы тамактарды көбүрөөк жеш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек – ушуларды ыгы келгенде айтып калат.

– Эми кожоюнуң  ду кубандырып уул төрөп бере көр, — деп жылмайып коёт. Ушундай сөздөн кийин Айсанат «кыз болуп калса кантем?» деп ичинен кыжалат болот.

Зериккен учурларда өз колу менен экөөбүз үчүн деп эки кооз жаздык курады. Четтерине жука сары жалтырак кездемеден желбирек жасап, кыялын, мээримин кошо көктөп ортосун саймалады. Бурчтарына жибек чачы такты. Абдан жумшак, адеми жаздык болду. Анткени ага сүйүүсүн, колунун жылуулугун өткөрдү. Өзү тиккен жаздыктарына өзү суктанды. Айдар Сариевич келсе көрсөтөм деп кубанды. Эки жаздыкты диванга жөлөп койду.

Шаар башчы келгенде байкайбы десе жаздыктарды байкаган деле жок. Өзү колуна алып ага көрсөттү.

– Кандай тигиптирмин, кооз бекен? – деди жылмайып.

– Өзүң   тиктиң  би?

– Ооба. Саймаларын бүт өзүм сайдым.

– Жакшы экен. Бирок буга эмне убара болдуң  ? Көз майың  ды коротпой, мындайларды сатып эле алгын да, — деп Айдар Сариевич жаздыктарга анчейин деле маани берген жок. Айсанат таарынгансып калды. Кийин үй кызматчысына айтса, ал:

– Эркектер мындай иштерге маани бербейт. Ага таарынбай эле кой, — деп жооткотту.

Ошентип жаз келди. Бак-дарак жашыл жамынып, көчөлөр көркүнө чыкты. Май айынын орто ченинде Айсанат көз жарды. Кыз төрөлдү. Төрөт үйүнөн чыгар күнү шаар башчы өтө зарыл иштер менен бошобой жатканын айтып таң   эрте Айсанатка телефон чалды. Айдоочу жигит менен кызматчы аял догдурларга жолдугун жасап, Айсанатты үйгө чыгарып келишти. Ошентип ал эне болду. Эми эртеден кечке ымыркайы менен алек. Үй кызматчынын жардамына эми чындап муктаж болду. Кызматчы аял да баланы багууга чоң   жардам берип жатты. Анын баркын эми билди Айсанат. Бирок жумушу көп күйөөсү анда-санда келчү болду. Келсе да түнөбөй эле ал-ахыбалын сурап, акча таштап, ымыркай кызын эң  кейип өөп шашып чыгып кетет. Ал кеткенден кийин баарына баам салган кызматчы аял ашканадан акырын жылып чыгып:

– Чоң  дордун жумушу оор да. Күндөп -түндөп иштеп чарчашат. Карачы, жадагалса жаш аялынын жанында жарым күн болгонго да убактысы жок бечеранын, — деп сүйлөнөт. Бул сөзү — жаш келиндин көң  үлүн жайгарып соороткону. Айсанат да ичинен ушундай деп жоруйт. Бирок бала улам торолгон сайын атасы сейрек келчү болду. Эмнегедир үйдөгү телефон да иштебей калды. Анан Айсанаттын кол телефону да өчүп калыптыр. Убараланып иштете албай койду. Шаар башчыга айтса:

– Сага телефон анчейин деле зарыл эмес да, мен өзүм келип турам, — деп койду. Ошентип ал сырткы дүйнөдөн дагы бир жолу бөлүнгөнсүп тунжурап калды. Бирок ага эч ким деле чалчу эмес.

Леди. кг. Элмира Ажыканова

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here