Ак бата

Жокчулуктун эмес,

Токчулуктун жылы болсун.

Каатчылыктын эмес,

Жакшылыктын жылы болсун.

Күйүттүн эмес,

Үмүттүн жылы болсун!

Кудай деген элденбиз,

Кут дөөлөттүү жерденбиз.

Биз ашчу ашуу жапыс болсун,

Биз кеччү суулар тайыз болсун,

Биз басчу жолдор жайык болсун,

Биз кирчү үйлөр жарык болсун!

Кийимибизге кир жукпасын,

Кирпигибизге чаң жукпасын.

Белесте атыбыз үркпөсүн,

Бешикте балабыз коркпосун.

Айылыбызда кырсык болбосун,

Аякта чайыбыз соолбосун,

Ар качан Жараткан колдосун!

Теңир деген элденбиз,

Теңдешсиз асыл жерденбиз.

Ала-Тообузду аяп алалы,

Азаматтарыбызды таяп алалы.

Кыргызстаныбызды аяп алалы,

Кыз-жигиттерибизди таяп алалы!

Жерибизге кум таштабайлы,

Чөлүбүзгө куу таштабайлы,

Көлүбүзгө уу таштабайлы.

Кыргызды сактап келген

Салтыбыздан ажырап,

Санжыргалуу кыргызды

Сарсанаага салбайлы,

Санаалууга бербейли.

Тартышканга салбайлы,

Талашканга бербейли.

Ата жыттуу Ала-Тоо,

Айдыңына Мал толсун!

Эне жыттуу Жер Эне,

Этегине Эл толсун!

Эл-Жер дүйнө бар болсун!

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here