СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВДУН ЭСТЕЛИГИНЕ

«Кыргыз өңү — Сүймөнкулдун өңүндөй»,
Деген элес эстеликтен көрүнбөй,
Жаркын үмүт жалбырактай күбүлдү,
Сезим өчтү муздап калган көңүлдөй…

Кызык калкпыз кыялдарга алданган,
Алданган да, анан барып арданган,
Улуулугу түк сезилбейт карасаң,
Кыргызымдын залкарынан карманган…

Арман, арман, арман чеги ушунда,
Канаты жок калган сыңар кушуң да,
Турат, ана, эстелиги жарашпай,
Сүрөтчүлөр бирлигинин тушунда!

Кыргыз элдин кыраан коноор тууру бар,
Кыраан чыгаар келечекте мууну бар,
…Улуулардын окшошпосо элеси,
Урпактардын заманасы куурулаар!..

Марк-Абай, 23.11.2017-ж.

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here