Аялды улуу корсотуп койгон макияждагы жанылыштыктар

1. Өтө эле калың коюлган тоналдык крем

Тоналдык кремди болушунча эле шыбай берүү айымды бир канча жашка улуу көрсөтөт. Эгер бет тунук, таза болсо көздүн астындагы күңүрт бөлүктү гана тоналдык крем менен жаап, беттин калган бөлүктөрүнө бир аз упа сүйкөп алуу жетиштүү болот

2. Өтө эле ачык түстүү тоналдык крем.

Мындай тоналдык крем беттеги бырыштарды чоңойтуп көрсөтөт. Беттин терисинин ак түстүү айымдарга деле визажисттер бир аз күңүрт түстүү тоналдык кремдерди сунушташат. Теринин табигый түсүнөн жарым тон күңүртүрөөк тоналдык кремди тандоо талапка ылайык келет.

3. Көздүн астындагы калың сызык

Жаш өткөн сайын көздүн астындагы тери жукара баштайт. Бул жука териге карандаш менен сызылган калың сызык өтө эле одоно көрүнөт. Көздүн астына сызыкты мүмкүн болушунча ничке кылып чийүү керек, болгондо да бардык бөлүгүнө эмес, кычыгындагы күңүрт бөлүгүнө гана.

4. Беттин бардык бөлүгүнө жабылган упа

Көздүн айланасына упа жабуудан алыс болуу керек. Болбосо ал бырыштарды даана кылып, терини өтө эле кургак көрсөтүп коёт.

5. Ачык түстүү румяна

Ачык түстүү румяна айымды улуу көрсөтөт. Ошондой эле румяна беттин башка бөлүгүнө эмес, бет сөөккө гана коюлууга тийиш.

6. Тегиз эмес коюлган помада

Жаш курактын өтүшү менен эрин өзүнүн табигый формасын жогото баштайт да, ага коюлган помада жайылып кетет. Андыктан, атайын эрин үчүн карандаштын жардамы менен помаданын чекесинен чийип коюу керек.

7. Ачык түстүү помада

Орто жаштагы айымдарга ачык түстүү помада туура келбейт. Ал айымдын жашына жаш кошот.

8. Астыңкы кирпикке коюлган тушь

Астыңкы кирпиктерге кылдат коюлган тушь «каз тамандарды» жана көздүн айланасындагы күңүрт бөлүктөрдү даана көрсөтөт, андыктан, көздүн астындагы кирпиктерди боёонун зарылчылыгы жок.

9. Көздүн сырткы кычыгындагы жалтырак тень

Көздүн сырткы кычыгына коюлган жалтырак тень ар бир бырышты дааналап көрсөтөт. Жалтыракты көздүн ички кычыгына, кабактын ортосуна жана каштын астына коюу талапка ылайык.

Булак: интернет

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here