Владислав ГЖЕЩИК
(1935), поляк сатириги

Эң коркунучтуу балээ – адамзат тагдыры адам баласынын колунда.
* * *
Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер билет.
* * *
Ух, узун сөздүүлөр көп, аз сөздүүлөр аз!

Владислав ГЖЕГОРЧИК
(?), поляк афористи

Баардык нерсенин арты – күүгүм. Бир гана түндүн арты жарык.
* * *
Тагдыр бизди өмүрдүн жарымына чейин сүйрөп келип, жарымынан соң аркабыздан түртөт.
* * *
Даанышмандардын чектөөсүнө чектелген даанышмандар да болот.
* * *
Чынжырланган дөбөт гана эч жакка барбайт, эч кайда адашпайт.
* * *
Акырындап өскөн көйгөй тез жайылат.
* * *
Кул ээсин сатып алалбайт, сатып кетет.
* * *
Азиздер гана көздөгөн жагына түптүз жөнөйт.
* * *
Бирөөнүн айтканы ушакка, экөөнүн айтканы уламышка айланат.
* * *
Үйүрдү кайырган эмес, айдаган оңой.
* * *
Эски дос, эски тааныш жаш кезде түптөлөт.
* * *
Көңдөй башка көп нерсе кирет, көп нерсе да чыгат.

Зигмунд ГРАФФ
(1898-1979), немис жазуучусу

Анык ысым наамдан да, даражадан да баш тарткан адамдын ысымы. Андай ысым баарынан бийик турат.
* * *
Тарых – бул оңдоо киргизүүгө кеч болуп калган саясат. Саясат – бул оңдоо киргизүүгө али боло турган тарых.
* * *
Эркек башкалардын ишине, аял өз ишине чебер дипломат.
* * *
Билимдүү адам иштин төркүнүн дароо түшүнөт, билимсиздер иштин баарын жаңылыктай көрөт.
Булак: Рух Эш, Которгон Олжобай ШАКИР, 

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here