-Чынын айтайынбы… акындын, акылмандын, өнөр адамынын алдына ат тартып, үстүнө тон жапсаң жарашат. Колуңдан келсе арып- ачып алыстан келген, же түрмөдөн чыккан жарды тууганыңдын, досуңдун алдына ат тартып, үстүнө тон жаап, башын куттуктап ак калпак кийгизсең жарашат. Эмнеге эле биздин эл саясатчылардын алдына ат тартып, үстүнө тон жаба берет? Бул жөн гана кошоматчылык эмеспи? Макул, аныңар кыйын, акылман, кеменгер, көсөм, элдин уулу, болочоктогу президент дейли. Анда эмнеге ошончолук кыйын болуп туруп карапайым эл мингизген атка, кийгизген тонго муктаж? Жок дегенде өзү: «Койгула кагылайындар, ниетиңерге ырахмат, мен араңарда жөө эле жүрөйүн, атты силер мингиле,»-деп койбойбу. Өзүнүн аты, тону жокпу? Же мен салтты билбейм, же бул обу жок кошоматчылык. Мисалы Манасты тону жокко тон берген, аты жокко ат берген баатыр болгон деп сүрөттөшөт. Тескерисинче кыргыздын азыркы баатыр чыкмаларына карапайым эл өзү ат мингизип, тон кийгизиши керекпи?))))

PS: Белгилүү акындын минтип жүрөк түпкүрүнөн сызылып чыккан жогорудагы  ачуу чындыгы кандай окуяларга түздөн-түз байланыштуу болуп жатканын жакшы билесиз. Шайлоо алдында бир топ саясатчылар өзүн жоготуп, эйфорияга батып жатышат. Кээ бири өзүн эчак ажо сезип алган. Минтип ат минүү, ат мингизүү «модасы» кечээ да болду, бүгүн да, эртең да болот. Боло берет… Кызыталактыкы, кыскасы көндүм адат болуп баратат. Ушундан бир чоң нерсе болуп, кетчүдөй болуп, ошенте беришет. Алар ошенткен сайын (аларга кошомат кылгандан башкалар дейли) элибиз аларды ошончо жек көрө берет.  Элдин көзүнчө ошентип койсок сөөлөттү, эң эле кыйын болуп кетебиз деп ойлошот. Бирок ал жөн гана чолок ой. Чолок ой силерди алыска узатпайт. «Сасык» саясатчылар ушуну эске алышат болду бекен? Балээнинби?!

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here