Чагылган: Суу жөнүндө кеп кылганда, көбүбүз мектептеги химиялык курс боюнча, суу — бул Н2О деп эелестетибиз. Бирок, Н2О молекуласы суунун 3%ын гана түзөт. Сууда адамдын организмин  пайдалуу көп элементтер бар.

Белгилүү болгондой, адам  — организмдеги минералдык туздар менен активдүү заттар катышкан физиологиялык реакциянын негизинде жашайт. Биздин өмүрүбүздүн сапаты — ичкен суубузга жараша болот.

Организмдеги суулар кандай кызмат аткарып жатканын, пайда-зыянын микроскоп менне карап анын кристалдарынын формасынан билүүгө болот.

1990-жылдары эле россиялык окумуштуу, биология илимдеринин доктору Станислав Зенин, суу өзүнө маалымат камтырын байкаган. Анын гипотезасына таянсак, ар кандай түзүлүшөгү иреархиядан турган суунун кристалдары сырткы шартка байланыштуу өзгөрөт. Мисалга, ынтымактуу, ток, тынч үйдө турган суунун кристалдары башка да, уруш-талаштуу жерде турган суунун кристалдары башкача формада, б.а. бузулган формада болот экен.

Дагы бир мисал, тоо койнунда, кооз жаратылышта шылдырап аккан суу — туура геометриялык формада түзүлгөн. Ал эми суу түтүктөрүндөгү сунун кристалдык формалары — кыйшык жана кооз болгон эмес.

Япон суу изилдөөчүсү Масару Эмото, атайын технологиянын жардамы менен дүйнөнүн ар кандай булактагы сууларын 10 миңден ашкан сүрөткө түшүргөн. Анан ал, бул суунун кристалдык түзүлүштөрүн HADO — суунун маалыматы деп атаган.

Суу түтүкчөлөрүнөн аккан суу (Водопроводная вода)

Химиялык заттар да анын ички формасын өзгөртөт.  Түткчөдөгү суунун кристалдары кыйшык жана серт келет. Анткени, кранга чейин миңдеген километр аралап келе жатып, ар кандай негативдүү энергиялард тартып алат да, кристалдар бир кызыктай формага келип калат.

Бирок, суу кристалынын кыйшык формасы — анын  камтыган маалыматына салыштырганда түккө турбай калат. Адам организминдеги суюктуктун структурасы толук туура болот, биз структурасы бузулган сууну ичкенде — аны кайрадан калыбына келтирүүгө көп энергия сарптайбыз жана ашыкча иштетип кыйнап коёбуз. Ошондуктан, крандагы же түтүкчөдөгү сууну ичүү менен организмдин иштөө принцибин бузабыз.

Фильтирленген суу

Эгер, фильтирленген сууну бир нерсеге салыштыра турган болсок, анда ыргытканга көз кыйбай, бирок, пайда да алып келбеген үйүлгөн кийимдерге салыштырсак болот. Минералдардан жана азыктардан кур калган суу-эч пайдасыз. Ал суу- алгачкы курамынан ажыроо менен адамга ден соолук жана сулуулук бере албай калат.

Ыйык суу (Святая вода)

Ыйык суунун кристалдары идеалдуу формада жана нур чачып тургандай. Мындай суу — дарылык касиетке ээ экендиги талашсыз. Мындай суу —  адамдын ден соолугу жакшырып, жашоосу жакшы жагына оодурган жөндөмгө ээ.

Табигый минералдуу суу

Мындай суунун кристалдарынын формасы туура, эстетикалык кооз жана «жандуу».

Бул сууну күндө ичүү — организмдин керектөөлөрүн минералдык туздар жана биоактивдүү заттар менен камсыздап турат. Табигый минералдык сууну организм өздөй кабылдайт жана аны сиңирип алып кетүүгө эч кандай ашыкча энергия сарптабайт. Мындай суулардын кристалдары — жаратылыштын сулуулугуна жана андагы тынчтык, табигый дүйнөгө кангандыктан  туура формада.

 

 

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here