Мамлекетти сазга батырган ,мурунку президент аты бар, Аскар Акаев өзү тууралуу маалыматтарды жайнатып чыгара турган сайт ачыптыр. Анысына мейли дейли, маа десе ТВ ачып алсын. Бирок эң эле кызыгы, Акаев кызы Бермет менен авторлош болуп  «Стратегия опережающего развития Кыргызстана» –деген аталыштагы китеп жазышыптыр. Жазат деген, айта берет деген мына ушул эмеспи. Анда минтип жазылган. Орус тилинде болгондуктан, кыргызчага оодарбай Акаевдин тили жана дили менен береличи: «Каково видение лучшего будущего Кыргызстана в 2030-е годы? Какая стратегия необходима для достижения этого будущего? Возможно ли сформировать в Кыргызстане информационное общество, способное реализовать стратегию опережающего инновационного развития страны? Сможет ли Кыргызстан стать экологически чистой страной с энергетикой, основанной исключительно на возобновляемых источниках энергии? Сможет ли Кыргызстан освоить достижения четвертой промышленной революции и создать высокодоходную экономику, основанную на интернет-индустрии, и выгодно встроить ее в Шелковый путь XXI века?

Мына, 15 жыл мамлекетти башкарып,  катын, балдарын тыя албай, үй-бүлөлүк бийликти орнотуп, өлкөнү коррупцияга кокодон, сазга белчеден батырган Акаевге акыл эми 70тен ашканда кирип жатса керек. Чүкөңдү алыс барып ойно, күлкүмдү, анан калса, катуу айтканда чычкымды келтибе деп эле түз айтыш керек. Азыр китебинде акылдуусунуп жазгандарын өзү президент болуп турганда ишке ашырбайт беле? Өзү салган суроолого жоопту ошол кезде издеп, жакшы издеп койсо болот эле го? Эми жоо кеткен соң, кылычыңды бокко чап дегендей, студенттерге сабак берип, алган айлыгына, бул жакта басып алган мүлктөрүнө курсант болуп, карылыктын дооранын сүрүп, небере жыттап, тынч жата берсе, сөөгүм Кыргызстанга коюлар бекен деп…Уялбагандан өзүң уял деген ушул эмеспи.

 

ПИКИР КАЛТЫРЫНЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here