Көлдүк ишкер, Атамбаевдин айтылуу жан сакчысы болуп коомчулукка төбөсү көрүнгөн Эркин Мамбеталиев Баткен жергесине барып чек арачыларга жолукту, алардын турмушу менен таанышты, эрдигин айтып, ыраазылыгын билдирди. Мамбеталиев аларга «Шевролет-Суьурман» маркасындагы эки машинасын белек кылды. Чек арачылар аябай ыраазы болушту.

Баса, жакында Мамбеталиев кызын турмушка узатып, Көлдө укмуштуудай чоӊ той берди. Ал тойго Ак үй менен Көк үйдөгү чоӊдор, кызылдардын генералдары , “каралардын”, “катталары” да барып, айда жыргашып, өздөрүнчө бир “отметка” кылып, бир топ чардашыптыр. Ал тууралуу өзүнчө бир чоӊ макала жазса болот.