Мамлекетти билгендер кээси менен жөн турмуштун чалмакейин чалып жиберет да. Бу жолу да ушундай болуп жатат. Жөн  жүрбөгөн Топчубек  Тургуналиев  Манас менен Чыӊгыз Айтматов академиясын ачам десе, президент Сооронбай Жээнбеков ачууга буйрук чыгарып жатпайбы. Анысы азырынча кагаз жүзүндө болуп жатат экен. Ошого карата Тургуналиев чуу чыгарып жатыптыр. Тургуналиев сунуштаган 75 миллион сом бөлүүнүн ордуна, Өкмөт 5о миллионго кыскартып таштаптыр, 46 адис- тин ордуна 36 адис деп кыскартыптыр, адисттердин маянасы 9 миң сом эле экен. Тургуналиев ушуга нааразы.

            Чечим кабыл алгандар акылдуу баш менен ойлоп көрсө, аталган академиянын «сокур» тыйынча кереги жок. Биринчиден, мындай миллиондорду талап кылган академиянын карыбыз чачтан көп учурда кенедей да кереги жок. Экинчиден «Манастын» түрдүү варианттагы томдуктарын, энциклопедиясын байма-бай чыгарып, аларды илимий жактан изилдеп жаткан  Чыӊгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту бар. Анча эле керек болсо, ошол институтту күчтөндүрүш керек болчу. Болуптур, аталган академия түзүлсүн, башында Топчуке турсун. Ошондо алар эмнени изилдеп куурашты?! Топчуке манасизилдөөчүбү?! «Манастын» укмуштуудай варианттарын ойлоп табышабы? Бул жөн гана кызмат ойлоп табуунун туундусу. «Бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун» жана андан пайда табуунун, моралдык да, материалдык  да, эң жаман жолу.

            Бу жөнүндө кенен айтчу сөз алдыда.

булак: Багыт