Чет мамлекетке агылуу – учурдун жугуштуу оорусу сыяктуу. Мектептин, ЖОЖдун бүтүрүүчүлѳрү көп учурда билимин бышыктоону, практикалоону эмес, чет жерде иштеп акча топтоону максат кылышат. Жаңы жашоо баштаган жаштар, жаңы балалуу болгон түгѳйлѳр үй-бүлѳлүк жашоонун ырахатын мигранттык жашоого алмаштырышат. Чет мамлекеттерде иштѳѳ менен жашоо шарт оңолгон сыяктанат, бирок жан дүйнѳ жанчылып, келечек кыйрап жатпайбы❓ Буга тѳмѳндѳгү баян мисал.
▶Нурзада: «Жездемди сүйүп калганым үчүн күнѳѳлүү эмесмин»
▶Ата-энем экѳѳ тең кѳп бир тууган. Биринин эжеси келин алса, биринин агасынын 60 жылдык тою болот, инилеринин бири баласын бешикке салса, бири сүннѳт той берет, анан кудаларынан кайтыш болгондор болуп аларга барышат. Айыл ичиндеги майда той-торопону айтпай эле коёюн. Ар бир жолу «кой, барбай койсок уят», «бул кошумча эртең эле кайра ѳзүбүзгѳ кайтып келет» деп атамдын айлыгын тыйынына чейин санап, жетпегенин карыздап таап барышат. Мунун баары мага башынан эле жакпаганы менен каршы чыгып токтото алган жокмун. Айла кеткенде үйдү күрѳѳгѳ коюп насыя алдык. Карыздын баарын жаап, баарыбыз баштан-аяк бир сыйра кийинип, кем-карчты толуктап жыргап калдык. Насыянын эки айын ошол эле акчанын эсебинен тѳлѳп оңой кутулдук. Маселенин баары насыянын акчасы такыр жок калганда башталды. Атам айлыгын алганы банкка барып ошол эле жерден насыяга которуп коюп куру кол келчү болду. Азык-түлүктү карызга алып, бүтпѳгѳн алыш-катыш үчүн дагы карыздап, айтор, баягы кейпибизге кайра түштүк. Аңгыча мен окууну аяктадым. Ата-энемдин карыздан башы чыкпаган абалын кѳрүп туруп окуйм дегенге батына албадым. Орусияга барып иштеп келүү сунушумду айтсам, тез эле макул болушту. Алыстагы тааныштардын баарына байланышка чыгып, бат эле иш орду табылды. Атамдын агасынын менден үч жаш улуу кызы жолдошу менен Орусияда иштеп, кѳз алдыбызда буттан туруп баратышкан. Иштер ишим, жашар жерим такталган соң эптеп эле мамлекеттик сынактарды тапшыра салып Орусияга кетүүнү эңсеп калдым.
▶Эжем менен жездем мени жылуу кабыл алышты.Ири тез тамактануучу жайда аларга кошулуп иштеп жаттым. Бир күнү кожоюндар жумушчуларды жаңы тартип менен иштѳѳгѳ бѳлдү.

Эжем кайынсиңдиси экѳѳ күндүзгү, жездем менен мен түнкү нѳѳмѳткѳ туш келдик. Тапканымды салып насыя тѳлѳѳ санаасынан ата-энемди куткарганыма кубанып жүрдүм. Ишти ѳздѳштүргѳнүмѳ жараша акчам улам кѳбѳйүп, насыядан тышкары керектѳѳлѳрүнѳ да сала баштадым. Ѳзүм да жаңы орунга биротоло кѳнүп, жашоом бир нукка түшүп калды. Жездем экѳѳбүз иштен шашып келип, бизди күтүп жаткан эжемдер менен чай ичебиз да уктап эс алабыз. Сууга түшүп, кечки тамакты даярдап, эжемдерди күтүп бирге тамактанабыз, алар кечиккен күнү кѳрүшпѳй да калабыз. Жездем абдан жакшы адам. Алардын үй-бүлѳсүнѳ кошулган бир жыл ичинде эжем менен карындашына бир да катуу сүйлѳгѳнүн кѳргѳн жокмун. Ата-энесине кылган мамилесин карап суктанам. Мага да камкор, жардамдашууга ар дайым даяр. Иштенби, үйдѳнбү кѳңүлүмдү карап, эмне ичип-жегим келерин сурап айланчыктайт. Жумуштан мага бир да адамды каршы сүйлѳтпѳйт. Тилекке каршы анын мамилеси мындан да ѳсүп кетти.

Ачыктап айтканда биз бири-бирибизди сүйүп калдык. Ал күнү чарчаган жаным иштен келип эле уктап калгам. Бетиме тийген ысык эриндерден чочуп ойгондум. Жездем экен. Уйкум умачтай ачылып, ордумдан атып турдум. Жездем колумдан кармап жооткото: «Эмне мынча чочудуң. Күткѳн эмессиң да, ээ. Чочуба, мен сага тийбейм. Бирок сезимдеримди билдирип коюну чечтим» деди. Анан мага ашык болуп калганын, аялы менен жалаң акча тууралуу сүйлѳшүп чарчаганын, дагы далай сырларын айтты. Ошол күндѳн баштап мен кызык абалга кептелдим да калдым. Анын жанында баягыдай эле жүрѳ берүүнү же абайлоо керектигин билбейм. Муну аңдап ажыратканча болбой жездем мени чоңдордун жашоосуна биротоло аралаштырып салды. Күндүз экѳѳбүзгѳ жолтоо болгон эч ким жок, эркин эс алып, бактылуу ирмемдерди каалаганыбыздай ѳткѳрчү болдук. Эжем экѳѳбүз бир ата, бир эненин балдары болбогон соң жездем бул кадамга чечкиндүү барганын айтат. Мен да ага ынандым. Бирок биз үчүн баары бир ачыкка чыгуу кыйын болуп келет. Мамилебизге жыл айланып баратса да эжем али эч нерседен шек санабай жүрѳт. Кээде мага сырын ачып «жанталашкан күндѳрдѳн тажадым. Буюрса Бишкектеги үйүбүздү бүтүрүп алсак артымды карабай кетет элем. Балалуу болсок, жездең менен Ысык-Кѳлдѳ эс алсам» деп кыялданат.

Бул сѳздѳрдү уккан сайын жети ѳмүрүм жерге кирет. Баары ачыкталчу бир күн болору анык. Ал күнү ким кандай абалда болот билбейм, бирок жездемди сүйүп калганым үчүн мени эч ким күнѳѳлѳбѳшү керек. Мен аны аруулугум менен, чын сезим менен сүйдүм. Аягы.

Булак:lady__kg.