Мелис Турганбаевдин Жазаларды аткартуу мамлекеттик кызматынын жетекчиси болуп шайланышын кээ бирөөлөр жактырбай,  “ал кызматка туура эмес коюлду” дегенди айтып жатышат. Албетте, ар ким оюн айтууга укуктуу. Бирок, ошол ойдо чындыктын бир бүдүрү болуш керек го…

Билбегениӊ болсо, билип ал, Мелис Турганбаев деген азыркы жоон топ генералдардын мыктыларынын бири болот. Турмуштун ак-карасын жакшы түшүнгөн, адамдыгы  жанында, өз кесибинин айтылуу профессионалы анан да мыкты спортсмен. Бир адамга мынча сапат көптүк кылгандай, бирок, ал адамдын чын турпаты ушундай. Анын артынан ээрчиген чуулгандуу окуялар да жок.

Аны жамандап жаткан адамдар белгилүү да. Алар ошол кызматты мээлеп жүрүп жетпей калгандар, аны башынан жаман көргөндөр, тубаса көралбас болуп жаралгандар ж.б. “шантрапалар”. Эми Турганбаев ушак-пушакка карабай, көралбастардын көзүнө дагы да дааналап көрүнүшү керек. Баарын мыйзам чегинде таза иштесе эле ушак-пушагыӊ жазгы кардай жок болот. Ал жагынан Турганбаев эч кимге айттырбайт!

Булак: Багыт