Окуя Россиянын Саратов шаарында болгон. Карга тыгылып калган «Нива» унаасына  ошол аймактагы  төө баккан адам жардамга келген.
Өз алдынча чыга албай койгон унааны, төө кыйналбастан сүйрөп кеткен.