Бүгүнкү күнү электр энергиясыз жашообузду элестетүү кыйын болуп калды. Ошондуктан электр энергиясын керектөөчүлөргө үзгүлтүксүз жеткирип туруу, биздин ишкананын эң биринчи милдеттеринин бири болуп саналат. Ал үчүн, учурда иштеп жаткан жабдууларды убагында ондоо, эскилерин жаңысына алмаштыруу жана аба-ырайына байланыштуу ар кандай бузулуп калуунун алдын алуу үчүн атайын иш-чаралар иштелип чыгып, алардын аткарылышы катуу көзөмөлгө алынып турат.

2018-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча, ишканабызда бир топ жумуштар аткарылып, берилген пландарды жана белгиленген иштерди аткаруу ийгиликтүү болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Бул боюнча кээ бир сандарга токтоло кетсек болот.

           11 айдын омоктуу иштери…

Капиталдык курулуш жана жаңыртып кайра куруу боюнча, 2018 жылга 91486,4 миң сом каралып, ишканабызда тогуз айдын жыйынтыгы менен  63520,764 миң сомдук жумуш аткарылып, берилген план 69,4% орундалды. Анын ичинен:

Электр жабдууларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо иштери боюнча, 62639.396  миң сом каралса, 65283.129 миң сомго аткарылып, жалпысы 104.2 % түздү. Анын ичинен:

Элекр энергетикасындагы жабдууларды оңдоо иштерине каралган 16440.798 миң сомдун ордуна, 17730.195 миң сомго жумуштар аткарылып, көлөмү 107.8% түздү.

    Техникалык жактан тейлөө боюнча,  46198.588 миң сомго каражат каралып, иштетилгени 47552,934 миң сомду түзүп аткарылышы 102,9% болгон.

    35/10 аба чубалгыларын (ВЛ) оңдоо иштерине 318,24 миң сом каралып, ал каражат толук иштетилди. Башкача айтканда белгиленген 20км. чубалгы оңдолуп бүтүп,  көлөмү 100% аткарылды.     Мындан башка райондор электр тармактары боюнча көмөкчордондорду(ТП) жана аба чубалгыларын(ВЛ) оңдоо үчүн каралган 15970,929 миң  сомдун ордуна жалпысынан 17243,609 миң сомдук жумуш аткарылып, көлөмү 108,0 %ды түзгөн.

Ушул эле багытта райондор электр тармактары тарабынан, техникалык тейлөө боюнча да берилген план ашыгы менен аткарылып, 108,2 % түздү. Тагыраак айта кетсек каралган 29,159,01 миң сомдук каражаттын ордуна, 31550,561 миң сомдук иштер аткарылган.     Көмөкчордондорду оңдоочу цехте аткарылган жумуштун көлөму 2328,047 миң сомду түзгөн. Башкача айтканда 48 даана көмөкчордон(ТП) оңдолуп,кайрадан ишке киргизилген.

    Катуу шамалдарда жана жаан-чачын учурунда аба чубалгыларынын(ВЛ) иштен чыгып калуу коркунучун алдын алуу боюнча тал-теректердин бутактарын кесип, чубалгынын алдын тазалоо иштери да алгылыктуу жүргүзүлдү.

Жалпысынан  белгиленген 375,7 км. ордуна, 415,55 км. узундуктагы аба чубалгыларынын алды тазаланып, берилген план 110,55% аткарылды. Анын ичинен 10 кВ аба чубалгысы 192,05 км. 04 кВ аба чубалгысы  223,5 км.

Ошондой эле имараттарды (здания и сооружения) ондоо иштери да жүргүзүлүп 939,584 миӊ сомго Р ЭТ жана ТШЭТ, ондуруштук болумдордун имараттары ондоодон өттү.

Мындан башка дагы элге электр энергиясын үзгүлтүксүз жеткирүү үчүн, аба чубалгылары тартылган мамылардын мааниси өтө чоң. Өз учурунда алардын эскилерин жана иштөө үчүн коркунуч түзгөндөрүн убагында алмаштырып туруу зарылчылыгы келип чыгып турат.

Электр чубалгыларын талапка ылайык оңдоо иштери…

Жабдууларды оңдоо жана техникалык жактан тейлөө боюнча алмаштырууга 139 даана мамы каралган. Анын ичинен АЧ-10 кВ 47-даана, АЧ-04 кВ-92 даана.

    Капиталдык курулуш тармагы (ОКС) боюнча, алмаштырууга 1547 мамы пландалган. Башкача айтканда :   АЧ-10 кВ – 1089 даана. АЧ-04 кВ – 458 даана. Анын ичинде:

Кайра куруу жана орнотуу боюнча мамылар төмөндөгүдөй пландалган.

10-04 кВ аба чубалгыларын орнотуу жана кайра куруу боюнча- 760 мамы,

Мунун ичинен: АЧ-10 кВ 302 даана, АЧ- 04 кВ – 458 даана каралса, СИП боюнча 787 мамы каралган.

Аба чубалгысын кайра куруу планы , 24,7 км түзөт. Анын ичинен, 8,8 – км. АЧ-10 кВ , калган 15,9 км. АЧ – 04 кВ түзөт.

     2018 жылдын ичинде, жалпысынан “Түндүкэлектр” ААКсы тарабынан, 1764 темир-бетон мамылары алынып келди. Анын ичинен, 10 кВ — 1266 даана болсо, 04- кВ боюнча 498 даана. 11айдын жыйынтыгы боюнча 10 кВ мамыларынан 1263 мамы, ал эми 04 кВ 480 мамы орнотулуп жалпысынан 1743 мамы орнотулуп бүттү.

Кошумча көмөкчордондорду(ТП) орнотуу жагы боюнча 2018 жылга 15 даана каралса, 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16 даанасы орнотулуп калды. Ошондой эле кубаттулукту жогорулатуу боюнча каралганы 12 көмөкчордон болсо,  18 даанасы орнотулуп, бул жагынан жумуш ашыгы менен аткарылды десек болот.

     Аба чубалгыларын куруу жана кайра оңдоп ишке киргизүү  (реконструкция) боюнча жалпысынан  31,7 км. каралган. Тогуз айдын жыйынтыгы боюнча берилген пландын  41,945 км. курулуп, жалпы көлөмү 18450,851 миң сомго каражат сарпталып аткарылышы 132,3 % түздү. Мунун ичинен аба чубалгы куруу боюнча:

 АЧ-10 кВ. Белгиленгени 5,4 км. аткарылганы 8,295 км.  тартылып, 4320,062 миң сомго жумуш аткарылып, көлөмү  153,6 %

 АЧ-04 кВ. Белгиленгени 1,6 км. аткарылганы   5,8 км. ишке киргизилип, 3338,348 миң сомдук иштер аткарылган. Жыйынтыгында берилген план 362,5 % түздү.

Аба чубалгыларын кайра куруу(реконструкция) боюнча:

АЧ -10 кВ.Белгиленгени 8,8 км. аткарылганы 9,85 км. тартылып, 4270,037 миң сомго жумуштар бүтүп, аткарылышы  111,9 % түздү.

АЧ – 04 кВ. Белгиленгени 15,9 км. аткарылганы 18,0 км. тартылып бүтүп, 6522,404 миң сомго жумуш аткарылган. Башкача айтканда аткарылышы 113,2 %ды түзөт.

Аба-ырайынын катаал шарттарына байланыштуу, чубалгылардын бир-бирине тийшип кеткенде, тал-теректин бутактары сынып аба чубалгысынын  үстүнө түшүп калган учурларда, аба чубалгылары жана көмөк чордондор иштен чыгып калып, аларды кайрадан оңдоп чыгууга туура келет. Ал эми мунун өзү ашыкча чыгымдарды алып келээри белгилүү. Мына ушундай күтүлбөгөн бузулуулардын алдын алуу максатында, Талас шаарынын  ичиндеги электр энергия пайдалануучуларына СИП (самонесущий изолированный провод) чубалгыларын тартуу жумуштары жүрүп жатат. Мындай чубалгыдан өткөн жылы 30 км. тартылса, быйылкы жылга 100 км. тартылышы каралып, 11 ай ичинде 100,005 км. тартылып бутту. Ошону менен катар эле керектөөчүлөрдүн үйлөрүн кайрадан СИП чубалгысына кошуу иштери жүргүзүлүп, жалпы 4291 керектөөчү алардын ичинен: 1-фазалуу – 2292 кардар, 3- фазалуу 1999 кардар кошулуп жалпы суммасы 5735,935 м.сомду тузгон жумуш аткарылды.   Керектөөчүлөрдүн электр эсептегичтерин сырка чыгаруу боюнча 3250 даана каралса, бүгүнкү күнү 4341 даанасы чыгарылып, жалпы көлөмү 11609,629 миң сомду түздү. Аткарылышы жагынан 133,6% түзөт.

  Жаңылануу, өнүгүү кадамдары…

Быйылкы жылы ишканабызда айта кетүүгө татыктуу болгон маанилүү  иш-чара болуп өттү. 2018 жылдын 17 июлунан тартып 19 июлуна чейин, “Түндүк электр” ААКму боюнча райондор аралык электр тармактарынын ортосунда, тажырыйба алмашуу жана адистик деңгээлди жогорулатуу максатында кесиптик мелдеш  болуп өттү. Бул иш чараны “Түндүкэлектр” ААКнын башкы директору И.А.Кадыркулов колдоо көрсөтүп ачып берди. Мындай мелдеш биздин областтыбызда биринчи жолу өтүп жаткандыктан, бир топ даярдыктарды көрүп, эл аралык стандарттагы окутуучу полигонун куруп жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Баарынан мурда мелдеш өтүүчү аянтчаны даярдап, керектүү жабдууларды орнотуп, азыркы замандын талабына жооп бергендей шарт түзүшүбүз керек эле. Бул жагынан, “Түндүкэлектр” ААКнын администрациясына чоң ыраазычылык билдирип кетсек болот. Анткени жабдууларды жана курулушка кеткен материалдардын чыгымын көтөрүүдө көп жардам беришти. Мелдеш өтүүчү талаанын жалпы баасы 2182,25 миң сомду  түздү.

Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу С.Ш.Жеенбековдун жарлыгы менен, 2018 жыл “Аймактарды өнүктүрүү жылы”-деп жарыяланган. Ошол жарлыктын алкагында,  администрациялык имаратыбыздын бир бөлүгүн кайрадан оңдоп чыгып, наркы  2217,7 миң сомду түзгөн “Калкты тейлөө борборун” ачканбыз. Борбордун ачылышы менен бирге ар кандай маселе менен келген керектөөчүлөрду тейлөө жогорку деңгээлге жетип, эң башкысы эл үчүн жакшы шарттар түзүлүп калды десек болот. Анткени баардык түшүнбөгөн маселелерди бир эле жерден чечип кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Электр жабдуулар жана аба чубалгылары иштен чыгып калган учурларда эпкерлердин ыкчам тобу тез арада барып, бузулган жерлерди калыбына келтирүүсү

үчүн  унаа  (спец.транспорт) маселеси чоң маанини ойнойт. Ошол себептен ар бир райондорду бүгүнкү күндүн талабына жооп берген унаалар  менен камсыз кылууга аракет кылып келебиз. Бул тармак боюнча, “Түндүк электр” ААКнын башкы директору И.А. Кадыркуловдун жардамы менен, 2018 жылы да автопаркыбыз бир топ жаңы келген атайын техникалар менен толукталды. Тагыраак айтсак, МТЗ-82 үлүсүндөгү жер казгыч трактор, ГАЗ-3909 үлгүсүндөгү электр эпкерлер үчүн үстү жабык атайын эки машина, бийиктикте иштөө үчүн атайын чыгарылган ГАЗ-330980 үлгүсүндөгү эки машина, өзү көтөрүп жүктөп жана түшүрүүчү “Дунфен” үлгүсүндө төрт машина жана эпкерлердин ыкчам топтору үчүн УАЗ-390945 үлгүсүндөгү беш машина алынып келинип, автопаркыбыз бир топ эле жаңырып калды. Алынып келинген атайын техникалардын жалпы баасы, 30871825 миң сомду түзөт.

Жогоруда көрсөтүлгөн ийгиликтерге жетүү үчүн, электр эпкерлердин эмгектери зор. Ошондуктан эң биринчиден болуп, адамдык фактор алдыңкы орунда турат. Андыктан жумушка чыгып жаткан ар бир электр эпкеринин бут кийимнен тартып, кокустуктан коргонуучу  буюмдарынын (защитные средства) толук экенин көзөмөлдөп, жогун толуктап турабыз, сонку жылы да  ар бир электр эпкер адистик кийим менен толук камсыз болду. Себеби ар бир адамдын өмүрү биринчи орунда тураары, электр тармагында иштеген  кызматкерлердин көкүрөгүндө уюган нерсе болот жана анын жол жобосун сактоо ар бир кызматкердин биринчи милдети болуп саналат.

Акырында айта кетээрибиз, «Түндүк электр” ААКнын  жетекчилигине Талас филиалынын атынан чоң  ыраазычылык, аманчылык каалап, ар бир үйдө жарык жана жылуулук болушуна тилектешпиз.