ИИМ министиринин “ою жакшы  эмес” орун басарларынын бири Данияр Абдыкаров  ЖКнын комитетинде акылга анча сыя бербеген кепти айтты. Ал: “Өспүрүм балдар уюушкан кылмыштуу топту түзүшкөндө, “криматалык” Камчы Көлбаев менен дагы бир “Мыйзамдагы ууру”  Улан Токтосуновдон  уруксат сурашпай эле өздөрү  түзө берет. Этникалык топтор да өз УКТсын түзүп алган”- деген мааниде кеп айткан. Анын бул айткандары анчалык чындыкка коошо бербейт. Анткени, Кыргызстандагы УКТнын  баары, мейли өспүрүм, мейли чоңдордон да түзүлсө да, ал Көлбаевдин балдары тарабынан көзөмөлгө алынып турат. Бир топ чоң иштерге «доброну» ошол лөктөрдөн сурашат. Сураганга мажбур. Болбосо алеки заматта көргүлүктү көрүп калат.  “Коля кыргыз” Кыргызстандагы крим чөйрөнү тыкыр көзөмөлгө алып турат. Ал эми Токтосунов Нарындын түрмөсүндө жатат, анын Көлбаевге тең тайлашканга азырынча чамасы чарк болуп турат.